Avskedad kyrkoherde vinner i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med förklaringen att han ägnade en stor del av sin arbetstid åt privata affärer och att han misskötte sitt jobb. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar nu avskedandet. 

En tillsvidareanställd kyrkoherde avskedades i juni år 2012. Hans fackförbund väckte talan i Arbetsdomstolen, AD, och yrkade att avskedandet skulle ogiltigförklaras.

Församlingen menade att kyrkoherden har ägnat övervägande del av sin arbetstid till privat verksamhet – bland annat genom att tala mycket i telefon – och därför inte till fullo utfört sina arbetsuppgifter. Kyrkoherden ska även ha överträtt sina befogenheter vid två tillfällen samt, bland annat, brustit i ledarskap och varit illojal.

Enligt AD är det inte visat att kyrkoherdens telefonkontakter varit av sådan omfattning och avsett sådana mottagare att slutsatsen kan dras att han ägnat stor del av sin arbetstid till privat verksamhet. Inte heller finner AD det visat att han medvetet vilselett församlingen eller undanhållit information om sina bisysslor och omfattningen av dessa.

Någon grund för avskedande eller uppsägning med anledning av detta har alltså inte förelegat.

Eftersom AD inte heller finner att församlingen har styrkt övriga påståenden har avskedandet varit i strid med lagen om anställningsskydd. Avskedandet ogiltigförklaras därför.

Församlingen åläggs nu att till kyrkoherden betala 125 000 kronor i skadestånd, lön för motsvarande två år plus bilersättning samt totalt 50 000 kronor för brott mot semesterlagen, kvittningslagen och bilersättningsavtalet.

Församlingen ska även till förbundet betala totalt 50 000 kronor för brott mot bilersättningsavtalet och medbestämmandelagen. Det senare på grund av underlåtenheten att föra protokoll över den lokala tvisteförhandlingen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Innan du som arbetsgivare fattar ett beslut om avsked eller uppsägningar bör du först diskutera saken med din fackförening för att vara säker på att allt går korrekt till. Allt om Juridik erbjuder flera kostnadsfria avtalsmallar som passar för dessa ändamål >>>

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*