Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Arbetsgivare vållade psykiska besvär

En arbetsgivare vållade skada då man allvarligt brast i sitt arbetsmiljöansvar. En av anledningarna var bristen på alarm. Försäkringsbolaget ska därför att betala ut full ersättning. Det rapporterar LO-TCO Rättskydd, som varit ombud åt kvinnan, i tidningen Fackjuridik.

Bakgrunden är en så kallad vållandeprövning i en särskild nämnd hos AFA Försäkring – Vållandenämnden.

En kvinna hade arbetat som behandlingsassistent och drabbades av psykiska besvär på grund av upprepat hot och våld från vårdtagarna. Situationen blev ohållbar när en vårdtagare dessutom fick tag på skjutvapen och ammunition.

Kvinnan tvingades till slut att sjukskriva sig och senare tvingades hon gå ner i arbetstid och tappade därför inkomst.

För att få ut full ersättning vid så kallad arbetssjukdom – skada som inte beror på olycksfall – krävs dock att man kan visa att arbetsgivaren har vållat skadan – det vill säga genom försumlighet har orsakat sjukdomen.

Både Försäkringskassan och AFA Försäkring godkände skadan som arbetsskada – något som alltså överklagades till Vållandenämnden.

Vållandenämnden konstaterar nu att kvinnans arbetsgivare på flera sätt allvarligt har brustit i sitt arbetsmiljöansvar – bland annat genom brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Man hade bland annat inte informerat och utbildat personalen om risker i arbetet och hur man kan undvika farliga situationer.

Det fanns heller inget larm eller någon möjlighet att kalla på hjälp och upprepade påpekanden från kvinnans skyddsombud om farorna inte hade fått något gehör.

Kvinnans ohälsa hade kunnat undvikas om arbetsgivaren hade genomfört de åtgärder som behövts och som föreskrivs i regelverket.

Vållandenämnden anser därför att arbetsgivaren genom sin oaktsamhet har vållat skadan.

Beslutet innebär att kvinnan får full ersättning av AFA Försäkring enligt skadeståndsrättsliga regler – bland annat för inkomstförlust under sjukskrivningstiden.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Glöm inte bort att förhandla om dina ekonomiska rättigheter utöver själva lönen, såsom pension och försäkringar, när du byter jobb. Om du vill finslipa din förhandlingsförmåga kan vi varmt rekommendera dig att delta vid en av Allt om Juridik-dagarna >>> 

 

Foto: Jessica Gow/TT

Petter Danckwardt/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*