Antalet godkända arbetsskador ökar

Ny statistik från Försäkringskassan visar att fler personer beviljades livränta genom sin arbetsskadeförsäkring på grund av inkomstförlust under 2014 jämfört med året innan. Samtidigt visar statistiken att antalet personer som ansöker om ersättning i form av livränta har minskat de senaste åren.

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. En person som skadas kan då ersättas för en inkomstförlust som är en följd av arbetsskadan och för vissa extra kostnader genom arbetsskadeförsäkringen.

– Många tror att den statliga arbetsskadeförsäkringen ger kompensation för sveda och värk, men försäkringen täcker enbart extra kostnader och förlust av inkomst, säger Lars Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Ersättningen betalas ut i form av arbetsskadesjukpenning eller livränta. Också efterlevande kan få ersättning.

Ny statistik från Försäkringskassan för 2013 visar att strax över 1 400 personer beviljades livränta på grund av inkomstförlust under året, vilket var en ökning med nio procent jämfört med året innan. I de fall det gjorts en prövning av både arbetsskada och livränta beviljades 55 procent av fallen under 2013.

Arbetsskadeförsäkringen har ett generellt arbetsskadebegrepp vilket betyder att det inte finns någon lista över vilka sjukdomar och besvär som kan godkännas som arbetsskada. Det är något som bedöms från fall till fall och för att kunna bedöma om någon har varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet behövs ett underlag såsom läkarutlåtande.

Utöver det görs individuella utredningar med fokus på möjliga riskfaktorer i arbetet för olika besvär och sjukdomar. Det här ställer krav på forskning och kunskap om kända riskfaktorer, och det medicinska kunskapsläget ser olika ut för olika typer av diagnoser och besvär.

De senaste åren har andelen godkända arbetsskador ökat, men samtidigt minskar antal personer som ansöker om ersättning i form av livränta, enligt Försäkringskassan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är en god idé att alltid ha som vana att kontakta sitt försäkringsbolag för råd och vägledning både när man drabbas av personskada eller när någonting man äger går sönder. Många gånger kan du som konsument förlora pengar helt enkelt för att du inte är medveten om dina rättigheter.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*