Andrahandsuthyrning av bostadsrätt – ingen rätt till återbetalning av överhyra

En man som hyrt en bostadsrätt i andra hand hävdade att han betalat oskäligt hög hyra och begärde återbetalning. Hyresnämnden konstaterade att en hyresgästs rätt till återbetalning av överhyra bara gäller vid andrahandsuthyrning av hyresrätter, inte vid bostadsrätter. Hyresvärden behövde därför inte betala tillbaka något belopp. Hyresgästen överklagade till hovrätten som avslog överklagandet.

En man hyrde en bostadsrätt i andra hand i Stockholm. När mannen hade bott i lägenheten i nästan ett år inkom han med en ansökan om återbetalning av överhyra till hyresnämnden. Hyresgästen hävdade att den hyra han hade betalat hade varit oskäligt hög när man jämför med likvärdiga lägenheter. Hyresgästen begärde därför att hyresvärden skulle återbetala den oskäliga delen av hyresbeloppet till honom. Hyresvärden motsatte sig detta.

Målet började i hyresnämnden som inledningsvis förklarade följande. Det finns en bestämmelse i jordabalken som reglerar oskälig hyra vid uthyrning av hyresrätter. Bestämmelsen innebär att om en hyresvärd vid en andrahandsupplåtelse av en bostadslägenhet har tagit emot en hyra som inte är skälig så ska hyresvärden betala tillbaka den del som varit oskälig. Hyran är inte att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter. Hyresnämnden konstaterade dock att det i det aktuella fallet gällde uthyrning av egen bostad (bostadsrätt), inte uthyrning av en hyresrätt. I dessa situationer gäller lagen om uthyrning av egen bostad. I den lagen finns ingen bestämmelse om att den som hyrt en bostadsrättslägenhet i andra hand har rätt till återbetalning av hyra om hyresvärden tagit emot en hyra som inte är skälig. Hyresvärden behövde därför inte betala tillbaka något belopp till hyresgästen.

Hyresgästen överklagade till hovrätten som avslog överklagandet.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*