Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Anbud gällde som avtal när avtal saknades

Eftersom ett bolag som beställt renovering och ombyggnad av en byggfirma inte kunnat visa att ett avtal fanns så gällde anbudets innehåll som avtal. Beställarens påstådda reklamation sågs inte heller som en reklamation eftersom den inte beskrev vad felen bestod av.

En byggfirma hade anlitats av ett bolag för att renovera och bygga om källarlokaler till bostäder i bolagets fastighet. Arbetena som gjordes var bland annat justering av takhöjden, VVS- och el-arbeten, slipning och målning, uppdelning av badrum, montering av kök, öppningar av väggar till dörrar och byte av entrédörr.

Bolaget betalade tre av fakturorna till byggfirman, men inte den sista. Byggfirman yrkade att bolaget skulle betala även den sista fakturan samt kostnader för tillägg i arbetet, eftersom de hade utfört det arbete och levererat det material som de skulle enligt anbudet och de muntliga överenskommelserna med bolaget. Byggfirman ansåg även att de utfört arbetet fackmannamässigt inom berättigad tid.

Bolaget invände att de inte hade ingått ett avtal med samma innehåll som det skriftliga anbudet. Bolaget hävdade istället att de hade ingått ett muntligt avtal med byggfirman, där de hade upphandlat arbeten som motsvarande de som var specificerade i anbudet. Bolaget ansåg även att arbetet varken var fackmannamässigt utfört eller slutfört i tid och att det hade sådana brister och fel att det inte var skäligt att de betalade fakturan. De begärde istället ersättning för kostnaderna för att åtgärda bristerna.

Tingsrätten konstaterade att anbudet var utformat som ett avtal som var redo att skrivas under och att byggfirman hade utfört arbetena så som de var beskrivna i anbudet och fakturerat bolaget med hänvisning till anbudet. Byggfirman hade visserligen inte fakturerat med de belopp som var angivna i anbudet, men lämnat en förklaring till varför beloppen hade ändrats. Bolaget hade inte invänt mot de ändrade beloppen eller arbetet som byggfirman utfört, utan betalade fakturorna fram tills den sista fakturan.  Byggfirman hade därför anledning att utgå från att det anbud de skickat till bolaget gällde som avtalsinnehåll. Därför kom tingsrätten fram till att anbudet skulle ses som ett avtal.

När det gällde reklamationen på grund av de påstådda bristerna och felen i det utförda arbetet ansåg domstolen att bolagets meddelande till byggfirman om att de ansåg att det förekom fel i utförandet av vissa arbeten inte kunde ses som en reklamation eftersom bolaget inte närmare hade beskrivit vad felen bestod i.

Dessutom hade inte bolaget gett byggfirman möjlighet att avhjälpa felen innan en annan firma hade anlitats för att avhjälpa felen på byggfirmans bekostnad. Under sådana förhållanden har inte beställaren rätt att avhjälpa felen på byggfirmans bekostnad.

Tingsrätten ger därför byggfirman rätt till betalning för den sista fakturan med undantag för vissa av tilläggsbeställningarna som byggfirman inte kunnat visa har gjorts.

 

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Malmö tingsrätt T 2144-18

Foto: Hasse Holmberg / TT

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*