24 september, 2021

Anbud diskvalificerades efter utbildningskrav

När en offererad konsult i en upphandling inte ansågs leva upp till kravet på utbildning diskvalificerade den upphandlande myndigheten anbudet. I upphandlingsdokumenten fanns dock inget som gav stöd för diskvalificeringen. Enligt kammarrätten strider diskvalificeringen mot likabehandlingsprincipen och upphandlingen ska utvärderas på nytt.

Ett rekryterings- och bemanningsföretag var med i en upphandling där deras anbud diskvalificerades. Anledningen var att en offererad konsult inte uppfyllde kravet på utbildning enligt den upphandlande myndigheten. Kravet innebar att konsulter skulle ha en akademisk utbildning inom personalvetenskap/beteendevetenskap eller annat relevant område.

Den upphandlande myndigheten ansåg inte att en konsults utbildning, en Bachelor of Business Administration (kandidatexamen i företagsekonomi) från Bangkoks universitet var tillräcklig. Detta trots att det från kurslistan framgår att konsulten läst kurser inom bland annat personalvetenskap. I upphandlingsdokumenten har inga krav på utbildning preciserats, inte heller vad som avses med utbildning inom annat relevant område. I upphandlingsdokumenten anges inte att bevis eller intyg måste vara skrivna på svenska.

Enligt kammarrätten har konsulten gått kurser som varit ett krav enligt upphandlingsdokumenten. Det saknar dock betydelse vad examen heter, eftersom det inte har uppställts något krav på viss examen eller viss längd på utbildningen. Kammarrätten bedömer därför att diskvalificeringen strider mot upphandlingsprincipen om likabehandling genom att utesluta företaget från anbudsutvärderingen på grunden bristande utbildning.

Kammarrätten bedömer att upphandlingen av rekryteringskonsulter inte får avslutas förrän upphandlingen har rättats. Rättningen innebär att en ny utvärdering av anbudsgivarna ska göras där rekryteringsföretaget inte ska diskvalificeras på grund av att konsulten inte uppnår utbildningskravet.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Anders Wiklund / SCANPIX