22 juni, 2017

Otrevlig byggnadsinspektör får allvarlig kritik – måste agera professionellt oavsett klagomål

I en tjänstemans ansvar ingår att man måste agera sakligt och professionellt samt hålla god samtalston oavsett om privatpersoner hör av sig med obefogade klagomål. Detta konstaterar Justitieombudsmannen och riktar samtidigt skarp kritik mot en byggnadsinspektörs e-postsvar till en man som efterfrågat en kontrollplan i ett bygglovsärende.

 

Hösten 2016 kontaktade en man via e-post en byggnadsinspektör på Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd med anledning av att han hade vissa synpunkter på en fastighet och begärde samtidigt att han skulle få del av en underskriven kontrollplan. Inspektören svarade att han inte hade med ärendet med att göra lägre och bad samtidigt mannen att inte kontakta honom mer.

När mannen hörde av sig igen och vidhöll sin begäran om att få ta del av kontrollplanen fick han svaret:

”Jag är inte ditt sekreterare. Du får komma hitt eller ring till arkivet och begär dem handlingar som du behövs. Gör vad du vill.”.

 

Klagade till Justitieombudsmannen

Mannen anmälde då inspektörens agerande till Justitieombudsmannen, JO. I ett yttrande till JO har stadsbyggnadsnämnden uppgett att formuleringen i e-postmeddelandet har en ”mindre lämplig ton”. Enligt byggnadsinspektören var det ”anmälarens bemötande och obefogade ifrågasättande” av hans arbete som resulterat i de svar som han har skickat.

 

Agerandet inte ursäktligt enligt JO

JO konstaterar att det inte är ovanligt att företrädare för en myndighet ifrågasätts eller får kritik av enskilda. Enligt JO ingår det dock i tjänstemannarollen att man ska agera korrekt mot den som tar kontakt med en myndighet. Även om en enskild uppträder på ett sätt som upplevs som besvärligt måste en tjänsteman enligt JO kunna hantera situationen professionellt och hålla en god samtalston.

Enligt JO är inte det sätt som inspektörer uttryckte sig i e-postkorrespondensen acceptabelt och det stred mot kravet på saklighet i regeringsformen.  JO framhåller att inspektören därför förtjänar allvarlig kritik för sitt bemötande av mannen.

 

Foto: TT/ FOTOGRAFERNA HOLMBERG

Författare: Sophia Lindstedt