19 januari, 2017

Ersättning för styrelseuppdrag beskattas som tjänsteinkomst – trots att ersättningen utbetalas till aktiebolag

Skatterättsnämnden beslutar att ersättning för en mans styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst – inte som inkomst i mannens helägda aktiebolags verksamhet. Detta trots att ersättningen för uppdragen betalas till aktiebolaget.

En man är styrelseledamot i flera aktiebolag och planerar att framöver utföra styrelseuppdragen som konsult genom sitt eget aktiebolag. Mannen vände sig till Skatterättsnämnden, SRN, och ville veta hur ersättningen för styrelseuppdragen som utbetalas till hans aktiebolag ska beskattas. Själv tyckte mannen att ersättningen skulle beskattas som inkomst i aktiebolagets näringsverksamhet, eftersom sådana inkomster beskattas med en lägre skattesats än tjänsteinkomster. Skatteverket ansåg däremot att ersättningen borde beskattas som tjänsteinkomst.

Skatterättsnämnden går på Skatteverkets linje

SRN konstaterar att eftersom styrelseuppdrag i aktiebolag är personliga och utförs av en bestämd person är huvudregeln att ersättning för sådana uppdrag ska beskattas som ersättning för tjänst. De styrelseuppdrag mannen har är inte tidsbegränsade.

SRN beslutar mot denna bakgrund att även i detta fall – då ersättningen utgår till mannens aktiebolag – ska ersättningen beskattas som tjänsteinkomst.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Styrelseuppdrag beskattas som huvudregel som inkomst av tjänst.
  • Tjänsteinkomster beskattas hårdare än inkomster i näringsverksamhet. Det är därför viktigt att bestämma till vilket typ av inkomst ersättningen är.

 

Foto: Christine Olsson / SCANPIX

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Fanny Karlsson

Fanny.karlsson@alltomjuridik.se