Advokatfirmas timpris för debitering av myndighet sekretesskyddat

Efter att advokatfirman Vinge utfört tjänster åt E-hälsomyndigheten vände sig en man till myndigheten för att begära ut en handling vari Vinges timpriser framgick. Efter att E-hälsomyndigheten nekat mannen att få ut handlingen har nu även Kammarrätten slagit fast att mannen inte har rätt att ta del av uppgifterna i handlingen. Detta eftersom att advokatfirmans timpriser anses vara sekretessbelagda uppgifter.

E-hälsomyndigheten hade ett avtal med advokatfirman Vinge avseende vissa juridiska tjänster som advokatfirman skulle utföra åt E-hälsomyndigheten. I en bilaga till avtalet framgick de timpriser för respektive kompetensnivå som advokatfirman skulle tillämpa när de debiterade myndigheten.

En man vände sig till E-hälsomyndigheten och begärde, med hänvisning till rätten att få ta del av allmänna handlingar, att få ta del av den bilaga till avtalet där Vinges timpriser framgick. Myndigheten vägrade dock att lämna ut handlingen eftersom den ansåg att uppgifterna inte kunde lämnas ut på grund av sekretess. Enligt myndigheten fanns det risk att advokatfirman kunde skadas om dess konkurrenter fått vetskap om vilka priser firman tillämpar.

Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten, som nu liksom myndigheten nekar honom rätt att få ta del av handlingen. Kammarrätten slår fast att det generellt ska råda sekretess för uppgifter som gäller enskilds affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Kammarrätten anser likt E-hälsomyndigheten att prisuppgifterna rör affärs- och driftsförhållanden samt att en utlämning av uppgifterna kan antas skada advokatfirman.  

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt Offentlighetsprincipen är de handlingar som kommer in till, lämnar och upprättas hos en myndighet som huvudregel allmänna handlingar som varje medborgare har rätt att ta del av.
  • Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas bland annat av Offentlighets- och sekretesslagen. Om handlingen innehåller uppgifter om ett intresse som skyddas av lagen och ett utlämnande kan skada detta intresse, kan rätten att ta del av handlingen begränsas på grund av sekretess.

Foto: Jessica Gow / TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*