Advokat vinner mot JK i hovrätten – får ersättning för mål på annan ort

Justitiekanslern anser att advokaten inte borde få ersättning för att hon har sin verksamhet på en annan ort än där målet handlades. Advokaten vinner dock i hovrätten som konstaterar att det finns särskilda skäl att bevilja henne extra ersättning för övernattning och tidsspillan.

Advokaten hade i Sundsvalls tingsrätt fått ersättning enligt rättshjälpslagen för arbete med knappt 87 000 kronor istället för det som hon hade begärt 105 500 kronor, för utlägg med knappt 3 000 kronor istället för drygt 4 000 kronor och för tidsspillan med drygt 1 500 kronor istället för knappt 7 000 kronor exklusive moms.

Advokaten överklagade beslutet till Hovrätten för Nedre Norrland och pekade på att hon själv är verksam i Stockholm men att målet har handlagts i Sundsvall.

Justitiekanslern motsatte sig att advokaten skulle få högre ersättning.

Hovrätten konstaterar nu att advokaten har sin verksamhet i Stockholm och att målet har handlagts vid Sundsvalls tingsrätt men att kvinnan och det barn som varit föremål för tvisten har varit bosatta i Stockholmsområdet med ett berättigat intresse av att kunna anlita ett biträde i hemorten.

Advokaten hade även till största delen kunnat arbeta från Stockholm.

Hovrätten anser att det faktum att advokaten haft sin verksamhet långt ifrån Sundsvall inte har orsakat avsevärt ökade kostnader i målet och att det finns särskilda skäl att bevilja den yrkade ersättningen för tidsspillan och utlägg till ett skäligt belopp. Efter en samlad bedömning bifaller hovrätten överklagandet på så sätt att advokaten får ersättning för ytterligare en övernattning och tidsspillan med totalt nästan 6 500 kronor inklusive moms.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som anlitar ett ombud måste ta i beaktande vikten av att hålla de egna rättegångskostnaderna nere. Detta följer av principen om att minimera sin skada. Ibland kan det dock finnas skäl att ge ersättning för anlitandet av ett ombud som är verksam på annan ort, exempelvis som i det aktuella målet.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*