Advokat läckte information till misstänkt – tvingas betala straffavgift

För att ha rätt att kalla sig advokat i Sverige måste man vara en godkänd ledamot hos Sveriges Advokatsamfund. Att vara advokat innebär också att man är tvungen att följa samfundets etiska regler. I annat fall kan man riskera disciplinpåföljder. En brottmålsadvokat har nyligen blivit varnad och ålagd en straffavgift av samfundet efter att det framkommit att han läckt hemlig information till en brottsmisstänkt.

I mars 2015 hade advokaten deltagit vid ett polisförhör tillsammans med en klient. I samband med detta fick advokaten veta att det fanns en medmisstänkt som ännu var på fri fot. Advokatens klient blev häktad för att det ansågs finnas en risk för att klienten skulle påverka utredningen genom att lämna information till den medmisstänkta.

Den medmisstänkta mannen visade sig vara bekant med advokaten, då advokaten företrätt honom vid ett tidigare tillfälle. Den medmisstänkta mannen kontaktade därför advokaten och ställde frågor om utredningen. Advokaten berättade då bland annat att hans klient inte sagt något om den medmisstänkta mannen och att hans klient förnekat att den medmisstänkta befunnit sig på platsen. Detta gjorde att den medmisstänkta mannen fick möjlighet att anpassa sin berättelse så att den var i överensstämmelse med den redan häktade mannens berättelse.

När åklagaren fick reda på att samtalet med advokaten hade ägt rum valde åklagaren att anmäla advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd eftersom han ansåg att utredningen äventyrats och att advokatens agerande stred mot samfundets etiska regler.

Advokaten försvarade sig med att han inte haft någon avsikt att försvåra eller påverka någon och att han ansåg att utredningen inte heller på något sätt försvårats av hans agerade.

Advokatsamfundets disciplinnämnd ansåg dock att advokaten borde ha frånträtt sitt uppdrag redan när han blev medveten om att en av hans tidigare klienter var medmisstänkt i utredningen, i och med att det kunde riskera advokatens fulla lojalitet mot sin klient.

Nämnden ansåg även att det stod klart att advokaten vidareförmedlat information som han inte hade rätt att vidareförmedla och som varit ägnad att försvåra utredningen. Detta ansåg nämnden inneburit ett allvarligt åsidosättande av advokatplikterna. Advokaten tilldelas därför en varning och ska dessutom betala 25 000 kronor i straffavgift.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som har rätt att kalla sig advokat har också skyldighet att följa advokatsamfundets etiska regler.
  • Reglerna omfattar allt ifrån hur verksamheten ska drivas och skötas, hur stort arvode advokaten har rätt att ta ut, hur denne ska agera mot motpart och domstol samt situationer då advokaten kan få svårt att vara oberoende i förhållande till motparten.

 

Foto: Therese Jahnson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*