Advokat får nedsatt arvode för inläsning – borde kunna ärendet sedan tidigare

Advokaten hade varit offentligt biträde i socialnämnden och borde därför kunna ärendet. Förvaltningsrätten och kammarrätten sätter därför ner hans arvode för som ombud i ett så kallat LVU-mål. 

Advokaten från Sundsvall hade varit ombud i ett mål om beredande tvångsvård enligt lagen om beredande av vård av unga, LVU. Han begärde ersättning för 28 timmars arbete – varav cirka 11 timmar avsåg inläsning.

Advokaten hävdade att mycket tid hade gått åt till inläsning eftersom omfånget av handlingar och utredningar hade varit stort – cirka 200 sidor – och eftersom föräldrarna hade varit mycket oroliga över socialtjänstens ställningstagande vilket hade lett till extra många möten och telefonsamtal.

Förvaltningsrätten i Härnösand konstaterade att domstolen visserligen inte hade någon anledning att betvivla att ombudet verkligen hade använt den tid han redovisat, men sätter ändå ner ersättningen.

Beslutet att sätta ner ersättningen motiveras av att advokaten i fråga har varit offentligt biträde åt föräldrarna i socialnämnden och att uppdraget har varit aktuellt under en längre tid. Enligt förvaltningsrättens mening framstår den tidsåtgång som angetts som onödigt omfattande med hänsyn till uppdragets art och omfattning och utifrån vad som i övrigt får krävas av ett offentligt biträde för att tillgodose föräldrarnas intressen i målet.

Förvaltningsrätten satte därför ner ersättningen till motsvarande 20 timmars arbete.

Ombudet överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är en grundbult inom det svenska rättssystemet att var och en har ansvar för att söka minimera motpartens kostnader – genom att minimera sin egen skada och inte fördyra en rättsprocess i onödan.

 

Foto: TT

Maria Rasmussen/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*