26 oktober, 2014

73-årig kvinna frias i 18 år gammalt mordfall

En idag 73-årig kvinna från Göteborg som åtalats för att ha mördat sin hjärtsjuke make med en elpistol för 18 år sedan frias nu även helt i hovrätten. 

Åklagaren och mannens efterlevande har i målet gjort gällande att mannen till följd av kvinnans våldsanvändning avlidit genom plötslig hjärtdöd och att kvinnan begick gärningen med uppsåt. Kvinnan själv har förnekat brott.

Hovrätten konstaterar att det är klarlagt att kvinnan träffade mannen på en stig i närheten av den gård i Strömstads kommun där han fortfarande bodde och att utredningen ger stöd för att mannen avled i anslutning till detta möte. Enligt hovrättens mening är det dock inte klarlagt vad som utspelades mellan dem på stigen. Kvinnan är den enda person som kan berätta om mötet och hon har över tid lämnat olika och delvis motstridiga versioner.

Den medicinska utredningen utvisar inte att mannen avlidit som en följd av yttre våld och inte heller att elpistol använts mot honom. Det är inte heller möjligt att dra slutsatsen att det var mötet med kvinnan som ledde till mannens plötsliga hjärtdöd, anser hovrätten.

Även om det finns visst stöd i förhörsuppgifter som lämnats angående att kvinnan ska ha använt elpistol så har dessa uppgifter varierat och någon elpistol har inte heller påträffats.

I likhet med tingsrätten konstaterar hovrätten att det rör sig om en händelse som utspelade sig för mer än 18 år sedan och att risken för att vittnenas minnesbilder har påverkats under tiden som gått är betydande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En rättegångs avgörande handlar snarare om vad som kan bevisas än vad som faktiskt har hänt – vilket gör det svårt att pröva fall såhär långt i efterhand.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se