14 november, 2014

DO avser stämma hotell

Det var diskriminering när personal på hotell Sheraton i Stockholm ifrågasatte en romsk kvinna när hon kom in i hotellets frukostmatsal och sedan anvisade henne att dricka kaffe i hotellets lobby. Det menar DO som nu förbereder en stämning mot hotellet.

Kvinnan bodde på Sheraton Stockholm natten mellan den 24 och 25 mars i år. På morgonen den 25 mars skulle regeringens vitbok över diskriminering och övergrepp mot romer presenteras och kvinnan var inbjuden av regeringen för att tala vid ceremonin.

När hon på morgonen gick in i hotellets frukostmatsal för att äta frukost ska en kvinna ur personalen ha frågat henne vad hon hade för ärende i restaurangen. Efter en kortare ordväxling ska hon ha anvisats till lobbyn för att dricka kaffe där istället.

DO har utrett händelsen och anser att kvinnan har särbehandlats och att detta har samband med hennes etniska tillhörighet. DO har med anledning av det beslutat att stämma hotellet.

– Romer utsätts ofta för diskriminering i vardagssituationer och utesluts från det som majoritetssamhället tar för givet. Romer är en utsatt grupp i Europa och Sverige är inget undantag, säger DO Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Många arbetsgivare eller arbetsplatser är inte medvetna om att sättet de agerar på är diskriminerande. För att undvika dålig PR och juridiska repressalier är det därför viktigt att regelbundet utbilda sig på området. Mer information finns på diskrimineringsombudsmannens, DO:s, hemsida >>> 

 

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se