22 april, 2014

Tvångsvård för datorspelande

Förvaltningsrätten bifaller ansökan från den kommunala socialnämnden och finner att en 14-årig pojke i Linköping ska tvångsvårdas i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, med anledning av ett överdrivet datorspelande.

Socialnämnden har tidigare gjort gällande att det föreligger brister i omsorgen om pojken samt att hans överdrivna datorspelande är ett socialt nedbrytande beteende.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att 14-åringen har uppvisat ett oroande beteende under flera år, men att situationen försämrats markant i takt med att hans separerade föräldrar fått ökade kommunikations- och samarbetssvårigheter.

14-åringen har sedan september 2013 helt slutat gå i skolan och tillbringar all sin vakna tid med att spela datorspel. De försök till begränsning av datortiden som föräldrarna gjort har resulterat i aggressivt beteende och 14-åringen, som främst är vaken på nätterna, har helt isolerat sig från vänner och familj. Han åsidosätter också sin hygien och mathållning i sådan utsträckning att växtprocessen kan ha avstannat.

Förvaltningsrätten anser att beteendet är socialt nedbrytande så som anges i 3 § LVU och att det finns påtaglig risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas. Enligt domstolen behöver 14-åringen genomgå en neuropsykiatrisk utredning – något som är svårt att genomföra inom öppenvården.

Pojken, som saknar insikt i sin problematik, har i perioder inte varit kontaktbar och annars konsekvent vägrat att medverka till utredning. Det finns därför förutsättningar för tvångsvård och socialnämndens ansökan bifalls.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Staten har en skyldighet att se till att barn inte far illa, därav möjligheten till att i särskilda fall tvångsomhänderta barn och ungdomar. Den som misstänker att ett barn far illa kan även anmäla detta till socialnämden som då tar ärendet vidare.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson/Isak Bellman

vanja.eriksson@blendow.se