Före detta anställd vinner i AD – skadeståndsanspråk ej preskriberat

Skadestånd är lurigt. Du måste ange vilken grund du vill stödja ditt skadeståndsanspråk på – och olika grunder kan ha olika preskriptionsregler. 

I februari 2013 sades en man upp från sitt jobb och anställningen upphörde i augusti samma år. Arbetsgivaren menade att det förelåg arbetsbrist. Den uppsagda mannen höll inte med.

Mannen ansökte sedan om stämning mot bolaget, där han begärde bland annat lön och semesterersättning för perioden 3 april-15 augusti 2013, samt allmänt skadestånd enligt semesterlagen. Bolaget bestred käromålet och hävdade bland annat att mannens fordran blivit preskriberad. Tingsrätten tog upp tog upp frågan till prövning.

Tingsrätten kom fram till att det är anställningsskyddslagen – LAS – som ska tillämpas på fallet. Enligt LAS bestämmelser om preskription ska den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk underrätta motparten om detta inom fyra månader från det att den skadegörande handlingen företogs eller fordringen föll till betalning.

I det här fallet hade någon förhandling inte påkallats, och mannen borde därför ha väckt talan inom fyra månader från det att uppsägningsbeskedet kom, eftersom det var uppsägningsbeskedet som i så fall varit den skadegörande handlingen. Eftersom mannen väckt talan först i början av september 2013 menade tingsrätten att hans talan gått förlorad genom preskription.

Nu gör Arbetsdomstolen, AD, en motsatt bedömning. Domstolen menar att mannen inte grundat sin talan om lön på bestämmelserna i LAS, utan på sitt anställningsavtal och en överenskommelse om arbetsbefrielse. På grund av detta anser Arbetsdomstolen att preskriptionstiderna i LAS inte är tillämpliga, vare sig direkt eller analogt (vilket betyder att man tillämpar lagbestämmelser utanför lagens egentliga tillämpningsområde). Detta innebär enligt AD att mannens talan inte är preskriberad, och inte heller yrkandet om allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen.

Det kan alltså göra skillnad i preskriptionshänseende om fordringsanspråket grundas på LAS eller på anställningsavtalet.

Vad innebär detta in praktiken?

  • Detta fall är en så kallad mellandom, vilket innebär att man har kommit fram till en sak som är nödvändig för att gå vidare i målet.
  • Vid skadeståndsanspråk som dessa är det viktigt att komma ihåg vad de grundar sig på, eftersom utfallet kan bli väldigt annorlunda.

 

Foto: TT

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*