Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Polis ville vara ”snäll” – döms för tjänstefel

En polisman i södra Sverige hade föreslagit att en trafikant skulle påstå att en trafikolycka berott på att en räv sprungit över vägen, så att trafikanten skulle undvika problem med körkortet. Olyckan berodde däremot egentligen på att föraren somnat vid ratten. Nu har polismannen dömts till 50 dagsböter för tjänstefel.

Polismannen och hans kollega hade befunnit sig vid en olycksplats i södra Sverige, där en bil kört av vägen, under sommaren 2015. Efter att ha pratat med bilföraren fick de reda på att olyckan orsakats på grund av att föraren somnat vid ratten.

Senare på sjukhuset ska polismannen ha föreslagit att föraren skulle säga att olyckan skett på grund av att en räv sprungit över vägen. Enligt förarens och passagerarens vittnesuppgifter ska polismannen ha föreslagit detta för att hjälpa honom att ”slippa trubbel med körkortet”.

Polisen ska även ha sagt att det ”var straff nog” att förarens flickvän skadade sig i samband med olyckan och att han var villig att skriva att det handlat om vilt på vägen om föraren och passageraren var med på det. I den färdiga polisrapporten hade det uppgetts att olyckan berodde på en räv som sprungit över vägen.

Polismannen påstod att dessa uppgifter hade lämnats i rapporten eftersom att han pratat med två vittnen direkt när han kommit till olycksplatsen och att dessa lämnat uppgifterna om räven. Polisen ansåg att vittnena varit trovärdiga, han påstod däremot att vittnena lämnat olycksplatsen efter att ha pratat med honom och aldrig dokumenterats.

Växjö tingsrätt ansåg däremot att det var bevisat att polismannen ”för att vara snäll” avsiktligen skrivit en felaktig rapport. Därigenom hade polisen också uppsåtligen åsidosatt vad som gäller för tjänsten och gjort sig skyldig till tjänstefel, ansåg domstolen. Tingsrätten betonade att det av bland annat försäkringsmässiga skäl varit viktigt att anledningen till olyckan framgått på ett riktigt sätt.

Polismannen dömdes därför till att betala 50 dagsböter. Polisens kollega friades däremot eftersom att det inte varit bevisat att han var införstådd med felaktigheten i rapporten, enligt tingsrätten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Brottet tjänstefel kan begås av den som ägnar sig åt myndighetsutövning. Enligt lagen krävs det att man uppsåtligen ”åsidosätter vad som gäller för uppgiften”.
  • Enligt lagen ska ringa fall av tjänstefel inte leda till straffrättsligt ansvar. Detta betyder att mindre fel som inte har någon större betydelse inte leder till att tjänstemannen döms för brott.

Foto: Jessica Gow/TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty / Isak Bellman, Lexnova

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*