19 november, 2014

100 000 kronor för mycket i lön

I över ett års tid fick en polis betalt för heltid trots att hon endast arbetade deltid, vilket hon också redovisade i tidrapporteringssystemet. Nu slår tingsrätten fast att hon får behålla pengarna.

När det uppdagades att en polis i Västmanland fått betalt för heltid under 15 månader då hon i själva verket endast arbetat deltid valde arbetsgivaren att anmäla det som olovligt förfogande, alternativt bedrägeri.

Enligt Polistidningen handlar det om över 100 000 kronor som polisen har fått i överskott.

Tingsrätten anser dock att den anställda har handlat i god tro, vilket styrks av att hon under hela perioden tydligt redovisat att hon arbetat deltid i polisens tidrapporteringssystem. Hon ska också ha trott att hennes tider automatiskt kommunicerades till polisens system för löneutbetalningar.

Misstagsbetalningar kallas på juridiska för solutio indebiti. Dessa ska återbetalas utom i de fall som benämns som condictio indebeti, exempelvis när en person har emottagit betalningen och spenderat pengarna i god tro.

Ralf Andersson, ordförande för Polisförbundet i Västmanland, menar att tingsrättens domslut är väntat och att det var förvånande att polisen som arbetsgivare ens anmälde det inträffade:

– Det är väldigt märkligt då det historiskt sett är nästan omöjligt att få rätt i ett sådant fall. De hade haft större chans att få tillbaka sina pengar om de vänt sig till den anställda och kommit överens med henne om en avbetalningsplan, säger han till Polistidningen.

Enligt Ralf Andersson är det inte heller första gången detta inträffar, då brister i förbindelsen mellan de olika systemen för tidrapportering och löneutbetalning tidigare orsakat problem:

– Vi hade ett liknande fall för några år sedan. Också då valde arbetsgivaren att anmäla och också då fick den anställda rätt i domstol, säger han till Polistidningen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kvinnan har rent juridiskt inte gjort något fel, varför polisen inte får tillbaka sina pengar. Dock kan de interna rutinerna hos polisen förväntas se över eftersom de haft liknande incidenter tidigare.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se