13 mars, 2015

1 vecka = 1 krona = otillbörlig marknadsföring

Marknadsdomstolen konstaterar i en dom att en dejtingsajts marknadsföring har varit otillbörlig. Nu har företaget dömts till vite om en miljon kronor.

Konsumentombudsmannen, KO, väckte talan mot dejtingsajtens marknadsföring. Enligt hemsidan kostade 1 vecka 1 krona, vilket enligt kunderna uppfattades som ett proverbjudande. Det var dock enligt villkoren 60 dagars uppsägningstid,  vilket innebar en lägsta kostnad om minst 500 kronor. Det var också svårt för kunderna att komma i kontakt med bolaget.

Sedan KO väckt åtal mot bolaget har kunderna informerats om att det handlar om en prenumerationstjänst med autoförnyelse.

Marknadsdomstolen  finner nu att marknadsföringen är otillbörlig och vilseledande då bolaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen, prisinformationslagen, distans- och hemförsäljningslagen och marknadsföringslagen. Domstolen menar att informationen har varit både oklar och tvetydig, samt att bolaget utelämnat väsentlig information.

Bolaget förbjuds nu att använda den gamla marknadsföringen, och förbudet förenas med vite om en miljon kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Missvisande eller vilseledande marknadsförning anses vara otillbörlig om den påverkar genomsnittskunden i dennes affärsbeslut, det vill säga köpa något, leta information om något eller liknande. Det ställs alltså höga krav på att marknadsföringen ska vara så pass sanningsenlig att den inte lurar kunden.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87