alltomjuridik-default

Uppsägning lokal – hyresgäst

Om du, i egenskap av antingen hyresvärd eller hyresgäst, vill avsluta hyresförhållandet rekommenderar vi dig att använda Allt om Juridiks mall för detta för att undvika missförstånd kring när avtalet upphör och dylikt. Om hyresvärden säger upp hyresgästen har denne i regel rätt till ett års hyra för att bryta det indirekta besittningsskyddet (om inte detta redan har avtalats bort). Om hyresgästen själv säger upp hyresförhållandet har denne inte rätt till ekonomisk kompensation.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik