alltomjuridik-default

Uppsägning för villkorsändring – hyresvärd

För att ändra hyresvillkoren för en lokal krävs att en uppsägning för villkorsändring sker. Det finns strikta formkrav för hur en sådan uppsägning ska vara utformad, annars är uppsägningen ogiltig och avtalet löper vidare på oförändrade villkor. En korrekt uppsägning för villkorsändring leder, om inte parterna kan komma överens, till en process i hyresnämnden – som beslutar vilken hyra som är skälig utifrån lokalens marknadsvärde.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik