alltomjuridik-default

Kommissionsavtal

En kommissionär är någon som för annans räkning, men i sitt eget namn, säljer och köper varor. På detta sätt agerar kommissionären som en mellanhand mellan kommittenten, d.v.s. den som har gett kommissionären uppdraget, och en utomstående part, vilken brukar kallas för tredje man. Detta innebär att avtal ingås mellan kommissionären och tredje man, dock för kommittentens räkning.

För att ett affärsförhållande ska anses utgöra kommission krävs enligt kommissionslagen att följande fem kriterier är uppfyllda:

  1. Det ska föreligga ett uppdrag.
  2. Uppdraget ska utföras för annans räkning.
  3. Uppdraget ska utföras i eget namn.
  4. Uppdraget ska gälla försäljning eller köp.
  5. Objektet ska vara varor, värdepapper eller annan lös egendom.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik