alltomjuridik-default

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal inbegriper riktlinjerna för ett samarbete mellan två eller fler parter. Även om ett samarbetsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara giltigt är rekommendationen (liksom vid alla avtal) att ändå att upprätta ett skriftligt samarbetsavtal. Genom ett samarbetsavtal skapas en lojalitet mellan parterna, vilket kan vara en trygghet för båda parter och dessutom en fördel i konkurrenshänseende i och med att företaget eller personen du samarbetar med väljer att inte samarbeta med någon av dina konkurrenter.

Några exempel på samarbeten, framförallt mellan företag, är köp (regelbundet under en viss tid, så som mellan tillverkare och återförsäljare), licens (tillstånd att använda annans immaterialrättsliga rättighet) och informationsutbyte (t.ex. i form av know-how).

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett samarbetsavtal, såsom parternas rättigheter och skyldigheter, ersättning, överlåtelse av avtalet samt sekretess.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik