Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal inbegriper riktlinjerna för ett samarbete mellan två eller fler parter. Även om ett samarbetsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara giltigt är rekommendationen (liksom vid alla avtal) att ändå att upprätta ett skriftligt samarbetsavtal. Genom ett samarbetsavtal skapas en lojalitet mellan parterna, vilket kan vara en trygghet för båda parter och dessutom en fördel i konkurrenshänseende i och med att företaget eller personen du samarbetar med väljer att inte samarbeta med någon av dina konkurrenter.

Några exempel på samarbeten, framförallt mellan företag, är köp (regelbundet under en viss tid, så som mellan tillverkare och återförsäljare), licens (tillstånd att använda annans immaterialrättsliga rättighet) och informationsutbyte (t.ex. i form av know-how).

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett samarbetsavtal, såsom parternas rättigheter och skyldigheter, ersättning, överlåtelse av avtalet samt sekretess.

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Relaterade produkter

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*