fbpx
 
alltomjuridik-default

Skuldbrev – löpande innehav

Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en viss summa, eller ett skriftligt erkännande av en ekonomisk skuld.

Skuldebreven delas in i enkla respektive löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person. Trots detta kan ett enkelt skuldebrev överlåtas. Dock åtnjuter förvärvaren aldrig bättre rätt än överlåtaren, vilket skiljer det enkla skuldebrevet från det löpande.

Löpande skuldebrev delas in i innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Ett innehavarskuldebrev är ett skuldebrev som kan överlåtas (säljas, ges som gåva etc.). Det är den som är innehavare till skuldebrevet den dag då det förfaller till betalning som får betalt.

Ett orderskuldebrev är ett skuldebrev som ställts till en viss person eller order. Det kan ändå överlåtas, men varje gång det sker måste detta antecknas på skuldebrevet.

Allt om Juridik erbjuder alla tre varianter av skuldebrev. Vilket som är lämpligt i det enskilda fallet är upp till dig att avgöra.

0:-

Ladda ner (Företag)

Fyll i uppgifterna nedan för att ladda ner denna avtalsmall.
    För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi är ditt juridiska bollplank som hjälper dig innan problemen blir för stora

Webbutik