alltomjuridik-default

Återförsäljaravtal

Ett återförsäljaravtal går ut på att tillverkaren förser återförsäljaren med produkter i utbyte mot att återförsäljaren, i eget namn och för egen räkning, säljer produkterna på en marknad.

I ett återförsäljaravtal regleras bland annat villkoren för försäljningen/säljuppdraget, tillverkarens ansvar för produkterna gentemot köparen samt övriga villkor för samarbetet mellan tillverkaren och återförsäljaren. Återförsäljaren lägger vanligen på ett pålägg (bruttovinst) på sitt inköpspris. Om tillverkaren har bestämt vilket pris återförsäljaren ska ta av sina kunder brukar pålägget kallas för återförsäljarrabatt.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik