alltomjuridik-default

Sponsoravtal

Ibland kan man som förening eller företag vilja ingå ett avtal med någon eller några personer, ett tävlingslag, ett annat företag, eller liknande. Ur avdragssynpunkt är det viktigt att sponsorn och den sponsrade parten upprättar ett gediget sponsoravtal där motprestationer m.m. framgår. Ett sponsoravtal kan vara muntligt men ett skriftligt avtal är att föredra ur bevissynpunkt, inte minst för att det ökar möjligheterna för sponsorn att få sponsringskostnaden avdragsgill.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik