27 april, 2015

Ville jämna ut könsfördelningen – stäms för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kommer att stämma en matvarukedja som valde bort en kvinnlig arbetssökande eftersom hon enligt butiken hade ”fel kön”.

Den unga kvinnan sökte i höstas anställning i en matvarubutik i södra Stocksholmsområdet.

Ett par veckor efter intervjun ringde kvinnan upp den rekryteringsansvarige chefen och fick då beskedet att hon inte hade fått tjänsten.

På frågan om varför svarade chefen att hon hade ”fel kön” och ”att det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer”, enligt den sökande.

”Eftersträvar jämn könsfördelning”
Den rekryterande chefen har förklarat beslutet med att företaget i samband med nyrekryteringar eftersträvar en jämn könsfördelning och att det var för många kvinnor i butiken vid det aktuella tillfället.

Efter att ha utrett händelsen anser dock DO att det har varit fråga om diskriminering.

– Butiken har utgått från stereotypa föreställningar om olika egenskaper hos könen som grund för sitt beslut och då handlar det om diskriminering, säger Johanna Nilsson på DO:s processenhet.

”Ska användas restriktivt”
I diskrimineringslagen finns visserligen ett visst utrymme att vidta åtgärder som genomförs för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, till exempel positiv särbehandling. Men åtgärden ska tillämpas restriktivt och lagen ställer krav på ett planmässigt arbete.

Att välja bort en arbetssökande baserat på stereotypa föreställningar kopplade till kön är dock diskriminering, vilket alltså DO anser är det som har inträffat i det här fallet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Huvudregeln är att du inte får använda kön som kriterium när du ska anställa någon. Detta gäller även om syftet är att eftersträva en mer jämn könsfördelning på arbetsplatsen.  Viss möjlighet till undantag finns, just för de fall då syftet varit att skapa en mer jämn könsfördelning, men dessa undantag är inte speciellt omfattande och det gäller att veta vad man gör om man vill använda sig av ett av undantagen i diskrimineringslagen.

 

Foto: Anders Wiklund / TT

Nils.

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se