9 mars, 2015

VD godkände sina egna fakturor – döms

HD prövar inte ekobrottsmål – skärpt straff i för ex-VD som godkänt personliga fakturor står fast.

VDn skulle bland annat under cirka två år ha godkänt fakturor avseende varor och tjänster som beställts för hans egna eller andra närstående bolags ändamål. Sammanlagt skulle bolaget ha förlorat nästan 2,7 miljoner kronor. Mannen nekade till brott eftersom han menade  att han inte haft uppsåt att orsaka bolaget någon slutlig skada.

Umeå tingsrätt konstaterade att mannen innehaft en förtroendeställning och att det var utrett att han självständigt skött de i målet aktuella ekonomiska angelägenheterna.

VDn ansågs av tingsrätten ha haft i vart fall likgiltighetsuppsåt till att ha missbrukat sin förtroendeställning.

Efter en samlad bedömning fann tingsrätten att mannen gjort sig skyldig till grov  trolöshet mot huvudman.

Påföljden bestämdes, med hänsyn till bland annat den massmediala uppmärksamhet som målet medfört samt att mannen betalat tillbaka beloppet till bolaget, till fängelse i ett år och åtta månader.

Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland som konstaterade att mannen vid drygt 230 tillfällen låtit bolaget stå hans privata kostnader. Även hovrätten fann därför att han skulle dömas för grov trolöshet mot huvudman. Hovrätten höjde dock straffet till två års fängelse. Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För de flesta brott krävs uppsåt för att kunna dömas. En vanlig missuppfattning är att uppsåt är detsamma som avsikt, det är det inte. Det räcker oftast med likgiltighetsuppsåt. Det innebär, som i det här fallet, att VDn fullt medvetet godkänt sina privata fakturor och att även om han inte avsiktligt menat att skada företaget hade han i alla fall insikt om att hans handlande skulle kunna leda till skada för bolaget – och att han varit likgiltig inför en sådan risk.
  • Som VD bör du ha för vana att aldrig attestera dina egna fakturor, även om bolaget skulle ha en ordning som tillåter detta.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se