Utmätning stoppas för motorcykel köpt med brottsskadeersättning

Bakgrund

I januari 2017 utsattes en man för allvarlig brottslighet, då han bland annat blev knivskuren och därefter “kastades” in i bakluckan på en bil där han transporterades under en tid. Gärningsmannen greps och dömdes senare för händelsen, men då han inte kunde betala det skadestånd som domstolen utdömt, betalade Brottsoffermyndigheten drygt 80 000 kronor i brottsskadeersättning till mannen. Han använde senare hälften av dessa pengar för att köpa en motorcykel.

I maj 2018 utmätte Kronofogdemyndigheten, KFM, motorcykeln. Mannen överklagade KFM:s beslut och ville ha tillbaka motorcykeln och argumenterade att eftersom den var köpt för brottsskadeersättning skulle den vara skyddad från utmätning.

Tingsrätten och hovrätten har avslagit överklagandet

Tingsrätten konstaterade att brottsskadeersättning inte får utmätas när den skadelidande har en skuld, under förutsättning att brottsskadeersättningen “hålls avskilt”.

Domstolen gick sedan vidare till att pröva om brottsskadeersättningen ”hålls avskilt”, eftersom den då inte kan utmätas. Det följer nämligen av den så kallade surrogationsprincipen att man har rätt till en ny sak om den ersätter något som man tidigare haft rätt till. Frågan i detta fall var alltså om motorcykeln skulle anses skyddad eftersom brottsskadeersättningen var skyddad från utmätning.

Tingsrätten menade att det är oklart hur långt surrogationsprincipen sträcker sig, men att den ”i vart fall inte sträcker sig så långt att en motorcykel, som inköpts för medlen, skulle vara skyddad mot utmätning”. Tingsrätten avslog därför mannens yrkande.

Hovrätten meddelade prövningstillstånd, men gjorde samma bedömning och avslog mannens yrkande av samma skäl som tingsrätten.

Högsta domstolen river upp beslutet

Högsta domstolen, HD, gör dock en annan bedömning än underinstanserna. HD framhåller att mannen inte hade sammanblandat brottsskadeersättningen med sina andra tillgångar innan han köpte motorcykeln, och att det därför är visat att pengarna har varit avskilda hela tiden och att han köpt motorcykeln med dessa pengar. Därmed konstaterar domstolen att utmätningsförbud ska gälla för motorcykeln, och att KFM:s utmätningsbeslut ska upphävas.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Högsta domstolen Ö 4039-18

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*