Upphovsrättstvist om Christer Pettersson-tavla

HD ska nu pröva en upphovsrättstvist mellan en fotograf och en konstnär. Fotografen hävdar att konstnären kopierat hans porträtt av den tidigare misstänkte Palme-mördaren Christer Pettersson.

En konstnär målade en oljemålning med ett porträtt av Christer Pettersson, mannen som dömdes och sedermera frikändes för mordet på Olof Palme.

Konstnären stämdes i Solna tingsrätt för upphovsrättsintrång sedan en fotograf sett oljemålningen och tyckte att tavlan var en kopia av den porträttbild av Christer Pettersson som han hade tagit. Konstnären krävde drygt 21.000 kronor i skadestånd.

Kärnan i det hela finns i upphovsrättslagen. Att framställa en kopia av någon annans upphovsrättsskyddade verk är ett brott mot upphovsrättslagen. Detta innefattar i princip att måla av ett fotografi. För att undgå brott krävs samtycke från upphovsmannen. Det är däremot inte något upphovsrättsbrott att hämta inspiration från ett befintligt verk och sedan framställa ett nytt, självständigt verk.

Hur avgör man då om det är en kopia eller ett nytt verk? Ja, det kanske är det som är tiotusenkronorsfrågan. Ytterst blir det fråga för en domstol att bedöma om det nya exemplaret avviker tillräckligt från det upphovsrättsskyddade verket för att det ska nå upp till en egen skyddsnivå av upphovsrätt. Denna tröskel brukar inom den juridiska världen kallas för ”verkshöjd”.

I Solna tingsrätt fann domstolen att det var fråga om ett upphovsrättsintrång, men sänkte skadeståndet från 21.000 kronor till 18.000 kronor. I Svea hovrätt revs tingsrättens dom upp och skadeståndstalan ogillades. Hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att målningen var ett nytt, självständigt verk som konstnären hade skapat.

Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i målet. Detta innebär att HD kan reda ut hur en sådan här bedömning ska göras. Utgången i målet är givetvis av yttersta vikt för parterna, men det som är intressant för rättsväsendet är hur HD motiverar utgången. I domskälen görs ofta viktiga principuttalanden som blir vägledande för andra domstolar i liknande situationer. Det är detta som kallas för ”prejudikat”.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Så fort du handskas med någon annans konstverk, texter eller fotografier ska du vara försiktig. Du bör utgå från att materialet skyddas av upphovsrätt. I ett sådant läge får du inte publicera, sprida eller på annat sätt offentliggöra materialet utan samtycke från upphovsmannen.
  • För att ta ett vardagligt exempel: Att i sociala medier ladda upp ett foto som någon annan har tagit kan i formell mening vara ett upphovsrättsbrott.

 

 

Foto: Jurek Holzer/SvD/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*