Sverige frias i Europadomstolen

En familj från Somalia som inte beviljats asyl i Sverige klagade till Europadomstolen och hävdade att deras rättigheter enligt artikel 3 i Europakonventionen kränkts. Europadomstolen håller dock inte med utan friar nu Sverige. 

En idag 60-årig man från Somalia och hans tre barn, idag 17, 20 och 24 år gamla, ansökte om asyl och uppehållstillstånd vid deras ankomst till Göteborg i juni år 2009.

Mannen och barnen uppgav för Migrationsverket att de varit bosatta i byn Hosingo i södra Somalia, och att de, om de återvände till Somalia, riskerade att förföljas och dödas sedan pappan protesterat mot att den islamistiska organisationen Al Shabaab tagit över Hosingo.

Migrationsverket avslog deras ansökan. Med stöd av språktest och stämplar i pappans pass ansågs det utrett att de sökande bott i Somaliland, en självständig och mer stabil region i norra Somalia, åren före avfärden till Sverige. Det ansågs därför att familjen kunde utvisas till Somaliland utan risk för förföljelse.

Mannen och hans barn förnekade att de skulle ha varit bosatta i Somaliland och överklagade till migrationsdomstolen, som dock fastställde Migrationsverkets beslut. De klagade vidare till Migrationsöverdomstolen, som beslutade att inte lämna prövningstillstånd.

Därefter klagade de till Europadomstolen, och anförde att en utvisning till Somalia skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, EKMR, om förbud mot tortyr och omänsklig och förnedrande behandling.

Europadomstolen konstaterar att utvisning av en person kan strida mot EKMR om personen löper en allvarlig risk att utsättas för behandling i strid med artikel 3 i det land dit personen utvisas. Domstolen anser dock att Migrationsverket gjort en korrekt bedömning av mannen och barnens asylansökan.

Eftersom familjen kan antas ha bott i norra Somalia åren före avfärden till Sverige anses de inte riskera att bli utsatta för behandling i strid med artikel 3 om de utvisas till Somaliland. Familjens klagomål ogillas därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att få pröva en fråga i Europadomstolen krävs att samtliga nationella instanser har uttömts. Domstolen prövar därefter om staten har agerat på ett sätt så att den sökande personens rättigheter utifrån konventionen om mänskliga rättigheter har kränkts. För att få pröva en fråga i domstolen måste du alltså ha överklagat ditt ärende till sista instans i Sverige.

 

Foto: TT

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*