14 maj, 2015

Sverige frias från tortyranklagelse i Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som huserar i Strasbourg, har friat Sverige i ett mål mot en idag 30-årig kirgizistansk man. Mannen sökte asyl i Sverige, men utvisades. 

Mannen lider av kronisk njursjukdom och njursvikt och är därför beroende av dialys. Mannen fick dialys tre gånger i veckan i Sverige och hävdade att han i sitt hemland blivit nekad sjukvård.

Detta berodde enligt mannen på att han nekats vård efter att han hade suttit häktad, misstänkt för att ha givit ekonomiska bidrag till en turkisk separatiströrelse i Xinjiang-provinsen i Kina.

Mannen menade därför att utvisningen från Sverige skulle medföra att hans hälsotillstånd skulle riskeras, då han skulle bli utan vård. Mannen menade därför att svenska staten brutit mot artikel 3 i Europakonventionen – förbudet mot tortyr.

Europadomstolen: Utvisning kan vara tortyr

Europadomstolen framhåller att ett utvisningsbeslut av en allvarligt sjuk utlänning, till ett land där behandlingsmöjligheterna för sjukdomen är sämre än de som finns tillgängliga i den konventionsbundna staten, i exceptionella fall där det finns övertygande humanitära skäl mot avlägsnande, kan innebära en kränkning av tortyrförbudet.

I det aktuella fallet bedömer dock domstolen att möjligheterna till bloddialysbehandling finns tillgänglig på såväl allmänna som privata sjukhus i Kirgizistan.

Domstolen konstaterar också att mannen vid enstaka tillfällen faktiskt fått behandling i sitt hemland.

Sammantaget finner domstolen att utvisningen inte utgör ett brott mot artikel 3 i konventionen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Europadomstolen i Strasbourg (icke att förväxla med EU-domstolen i Luxemburg) är den främsta uttolkaren av Europakonventionen. När en person uttömt alla rättsmedel i hemlandet (dvs gått så långt som är möjligt i domstol) kan personen vända sig till Europadomstolen och stämma staten inför Europadomstolen. Målen i Europadomstolen är därför alltid en enskild part mot staten. 

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nils Ivars/Emma Martinsson
nils.ivars@alltomjuridik.se