22 april, 2015

Sverige fälls i EU-domstolen: Posttjänster ska vara momsfria

EU-kommissionen förde talan mot Sverige i EU-domstolen om att Sverige bröt mot sina förpliktelser enligt ett EU-direktiv om gemensamt system för mervärdesskatt, alltså moms. Nu fälls Sverige.

Kommissionen menade att Sverige underlät att följa direktivet. Underlåtelsen bestod i att Sverige från mervärdesskatteplikt inte undantog vissa tjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet.

EU-domstolar konstaterar att Posten mycket riktigt är utsett att i Sverige ”tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster” i det avseende som avses i det aktuella direktivet.

EU-domstolen finner sammanfattningsvis att Posten omfattas av reglerna i det aktuella direktivet. Således ska de tjänster och de därmed förenade varuleveranser, med undantag för persontransporter och telekommunikationstjänster, som bolaget tillhandahåller i egenskap av tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster undantas från momsplikt.

Mot bakgrund av bland annat detta bifalls kommissionens talan i sin helhet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • EU-rätt är komplicerat. EU:s fördrag och förordningar gäller precis som svenska lagar i Sverige. Gällande EU-direktiv däremot, så måste dessa implementeras i den nationella lagstiftningen. I detta fallet följer inte de svenska reglerna direktivet. Detta gör att Sverige fälls i EU-domstolen. Den svenska lagen gäller fortfarande i Sverige, men i och med att avgörandet fastslår att svensk lag strider mot EU-rätten bör svenska medborgare – teoretiskt – kunna kräva att slippa moms på exempelvis frimärken. Sverige har dock fått ett år på sig att ändra lagstiftningen.

 

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se