Svårare få betalningsanmärkning

Nya regler kring betalningskrav från stat och kommun ska att minska risken att en betalningsanmärkning hamnar i kreditupplysningsföretagens register.

Utredningen om uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning överlämnade sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask. Ämnesrådet Frank Valtersson har som särskild utredare haft i uppdrag att utforma förslagen.

Betänkandet innehåller förslag till åtgärder som ska minimera risken för att en betalningsanmärkning på grund av ett krav från staten eller en kommun förekommer i kreditupplysningsföretagens register utan att personen själv har fått kännedom om kravet. De betalningskrav som förslagen vill komma åt är sådana som fastställs genom myndighetsbeslut utan att personen som är betalningsskyldig först måste delges kravet.

För den här typen av betalningskrav finns det en risk för att personen ifråga inte känner till sin skuld när den lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning och därmed får ingå i en kreditupplysning. Det handlar bland annat om felparkeringsavgifter, trängselskatt eller återbetalning av underhållsstöd.

För att minimera risken för uppkomsten av sådana betalningsanmärkningar föreslås bland annat att en uppgift hos Kronofogdemyndigheten om en skuld till stat eller kommun inte får ingå i en kreditupplysning förrän Kronofogdemyndigheten har underrättat personen som är betalningsskyldig om målet. Dessutom måste tidsfristen inom vilken personen skulle ha betalt skulden (avitiden) ha gått ut.

När ett mål har avslutats hos Kronofogdemyndigheten får uppgiften om skulden inte längre ingå i en kreditupplysning. Om en person inom en tvåårsperiod har förekommit i mer än ett mål får dock skulduppgifterna ingå i en kreditupplysning också efter att målen avslutats.

I betänkandet föreslås att denna regel bara ska gälla om Kronofogdemyndighetens handläggning av målet har fortsatt antingen efter avitidens utgång eller efter myndighetens bedömning att personen i fråga inte behöver underrättas om målet.

Förslagen innebär därför att den person som betalar sin skuld i till stat eller kommun innan någon av de två tidpunkterna har inträtt dels undviker en betalningsanmärkning för skulden, dels undviker att den så kallade tvåårsregeln kan tillämpas på målet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du har obetalda skulder, glöm inte bort möjligheten att ringa och förhandla med företagen. Många gånger kan en anmärkning hos kronofogden hindras bara man är aktiv och själv föreslår en lösning (exempelvis omförhandlad ränta, längre betalningsperiod eller vissa betalningsfria månader). Det finns ingenting att förlora på att försöka.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*