Styrelse friad från personligt betalningsansvar

Styrelsen för ett event- och konferensbolag hade upprättat en kontrollbalansräkning, som visade att bolagets registrerade kapital var till mer än hälften förbrukat. Aktieägarna beslutade dock på en extrainsatt bolagsstämma att att bolaget inte skulle träda i likvidation. På en ordinarie bolagsstämma godkändes en balansräkning som var granskad av en revisor.

Några månader senare ordnade bolaget en konferens på en konferensanläggning. När fakturan kom kunde bolaget inte betala och försattes kort därefter i konkurs.

Bolaget anförde då en stämningsansökan mot två styrelseledamöter, där de yrkade att ledamöterna skulle hållas personligt ansvariga för bolagets skulder, och därmed också vara skyldiga att betala fakturan.

Nacka tingsrätt fann dock att fordran mot den ena styrelseledamoten var preskriberad, så målet mot denne avskrevs.

Yrkandet mot den andra styrelseledamoten bestreds av denne. Mannen menade att det då varken han eller någon annan i styrelsen agerat försumligt eller brustit i sina skyldigheter, saknades förutsättningar för personligt betalningsansvar.

Tingsrätten bedömde att någon ansvarsperiod inte hade inträtt, då bolagsstämman hade godkänt en revisorsgranskad balansräkning. Domstolen ansåg även att mannen inte hade haft skäl att anta att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och ogillade käromålet i dess helhet.

Efter överklagande fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom. Då Högsta domstolen inte meddelat prövningstillstånd står hovrättens dom fast.

Vad betyder detta i praktiken?

  • Om det finns anledning för en styrelse i ett aktiebolag att anta att det registrerade aktiekapitalet är mer än hälften förbrukat, ska den upprätta en kontrollbalansräkning. Görs inte detta kan styrelsen bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*