19 mars, 2015

Styrelse ej personligt betalningsansvarig

Styrelsen för ett event- och konferensbolag hade upprättat en kontrollbalansräkning, som visade att bolagets registrerade kapital var till mer än hälften förbrukat. Aktieägarna beslutade dock på en extrainsatt bolagsstämma att att bolaget inte skulle träda i likvidation. På en ordinarie bolagsstämma godkändes en balansräkning som var granskad av en revisor.

Några månader senare ordnade bolaget en konferens på en konferensanläggning. När fakturan kom kunde bolaget inte betala och försattes kort därefter i konkurs.

Bolaget anförde då en stämningsansökan mot två styrelseledamöter, där de yrkade att ledamöterna skulle hållas personligt ansvariga för bolagets skulder, och därmed också vara skyldiga att betala fakturan.

Nacka tingsrätt fann dock att fordran mot den ena styrelseledamoten var preskriberad, så målet mot denne avskrevs.

Yrkandet mot den andra styrelseledamoten bestreds av denne. Mannen menade att det då varken han eller någon annan i styrelsen agerat försumligt eller brustit i sina skyldigheter, saknades förutsättningar för personligt betalningsansvar.

Tingsrätten bedömde att någon ansvarsperiod inte hade inträtt, då bolagsstämman hade godkänt en revisorsgranskad balansräkning. Domstolen ansåg även att mannen inte hade haft skäl att anta att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och ogillade käromålet i dess helhet.

Efter överklagande fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom. Då Högsta domstolen inte meddelat prövningstillstånd står hovrättens dom fast.

Vad betyder detta i praktiken?

  • Om det finns anledning för en styrelse i ett aktiebolag att anta att det registrerade aktiekapitalet är mer än hälften förbrukat, ska den upprätta en kontrollbalansräkning. Görs inte detta kan styrelsen bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87