27 februari, 2017

Sportskytt frias för olaglig vapenimport – hade ”gott uppsåt”

En man som är aktiv som sportskytt har nu friats i hovrätten för olovlig införsel av vapen, något som han fällts för i tingsrätten. Enligt hovrätten har mannen agerat i ”gott uppsåt”.

Mannen – som är aktiv i skytteklubbar – hade under våren 2015 funderat på att köpa vapen i Polen, där han är medborgare, och ta in dem i Sverige. Han tog därför kontakt med sin lokala polisstation i Sverige för att höra om det var något speciellt han behövde tänka på inför importen. Polisen svarade att det räckte med att mannen hade ett europeiskt skjutvapenpass och att han meddelade tullpersonalen att han hade vapen med sig, om han skulle bli stoppad.

För säkerhets skull hörde mannen också av sig till polska ambassaden och polsk polis för att kontrollera att den svenska polisens uppgifter stämde. Både ambassaden och den polska polisen bekräftade uppgifterna.

Efter att mannen köpt vapnen i Polen körde han via Tyskland till Sverige. Han anmälde till den tyska tullpersonalen att han hade med sig vapen. På färjan mellan Tyskland och Sverige anmälde han dessutom till personalen att han hade vapen med sig och följde deras instruktioner.

När han körde iland i Sverige såg han inte någon tullinrättning, så han körde hem. Några veckor senare deltog han i en skyttetävling i Sverige. Han kontaktade då polisen en gång till för att kontrollera om han behövde göra något annat för att få behålla vapnen i Sverige. Några dagar senare kom polisen och tog vapnen i beslag.

Mannen åtalades sedan i Borås tingsrätt för olovlig införsel av vapen, vilket han också dömdes för. Tingsrätten menade att mannen ansett att han behövt informera tyska tulltjänstemän och personalen på färjan, men inte svensk tullpersonal. Tingsrätten ansåg att mannen hade förstått att Sverige är ett sådant land där polisen ville ha koll på vilka vapen som tas in eftersom han hade besökt polisen och frågat vad som gällde. Mot den bakgrunden dömde tingsrätten mannen till villkorlig dom förenat med dagsböter.

Mannen överklagade domen till hovrätten, som nu friar honom. Enligt hovrätten har mannen hört sig för hos både svenska och polska myndigheter om vad som gäller, och fått samma svar överallt. Domstolen påpekar också att mannens uppfattning – att han skulle anmäla vapnen endast om han blev uppmanad att göra det, annars räckte det med det europeiska skjutvapenpasset – har stöd i det EU-direktiv som reglerar vapentransport.

Sammanfattningsvis menar hovrätten att mannen försökt ta reda på så mycket information han kunnat, och följt de instruktioner han fått. Enligt hovrätten har mannen agerat i ”gott uppsåt”, och han frias därför.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto:  Pontus Lundahl/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se