Spelbolags marknadsföring förbjuden – strider mot måttfullhetskrav

Ett spelbolag förbjuds att marknadsföra sina speltjänster genom takeover-annonser och genom annonser där innehållet bedöms strida mot kravet på måttfullhet vid marknadsföring.

Konsumentombudsmannen, KO, väckte talan mot ett spelbolag som bland annat drev ett onlinecasino, eftersom KO ville att domstolen skulle förbjuda bolaget att använda sig av takeover-annonser samt vissa påståenden i sin marknadsföring. Med takeover-annonser menas annonser som dyker upp på skärmen när en användare besöker en viss webbplats. Påståendena som KO ville förbjuda var bland annat sådana som antyder att spelaren kan påverka möjligheten att vinna, att det finns stora chanser att vinna stora summor, att utbetalningarna är snabba samt uppmaningar att spela direkt.

KO ansåg att spelbolagets reklam inte uppfyllde det krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel som finns i 47 a § lotterilagen och därför kunde ses som otillbörlig och förbjudas enligt 47 b § lotterilagen och 5 och 23 §§ marknadsföringslagen. Spelbolaget menade att det tagit hänsyn till måttfullhetskravet och att det inte finns något samband mellan spelreklam och spelberoende.

Patent- och marknadsdomstolen anser däremot att det finns ett samband mellan marknadsföring av spel och spelproblem. Eftersom kravet på måttfullhet vid marknadsföring infördes för att motarbeta att personer blir beroende av spel, konstaterar domstolen att bedömningen ska göras med hänsyn till hur marknadsföringen upplevs av riskpersoner. Domstolen bedömer att spelbolagets annonser delvis riktat sig till personer som ligger i riskgruppen för att bli spelberoende.

Vad gäller takeover-annonser konstaterar domstolen att personer som vill undvika situationer som kan leda till en vilja att spela har svårt att göra det utan att behöva isolera sig, eftersom takeover-annonserna dyker upp på sidor som överhuvudtaget inte är relaterade till spel. Därför anser domstolen att den typ av annonser som spelbolaget använt sig av är påträngande på ett sätt som innebär att de inte kan anses uppfylla kravet på måttfullhet.

Avseende påståendena i bolagets spelreklam som KO ville förbjuda, menar domstolen att alla dessa påståenden strider mot kravet på måttfullhet. Reklam får inte innehålla påståenden om att ens skicklighet att spela påverkar resultatet. Påståenden om snabba utbetalningar och uppmaningar att spela direkt är inte heller tillåtna eftersom personer med spelproblem är sårbara för den typen av marknadsföring, och sådana påståenden därför kan anses uppmana till ett överdrivet spelande. När det gäller påståendena om att spelare snabbt kan vinna stora summor, anser domstolen att de inte uppfyller kravet på att marknadsföring av spel ska vara saklig och balanserad.

Domstolen påpekar också att bedömningen att spelbolagets annonser inte uppfyller kravet på måttfullhet är proportionerlig och innebär att spelbolag på samma villkor kan utforma balanserad, saklig och skälig marknadsföring. Domstolen förbjuder därför spelbolaget att använda sig av takeover-annonser och den typ av påståenden de tidigare har använt i sin reklam. Förbudet förenas med vite, trots att spelbolaget inte längre bedriver någon spelverksamhet.

 

__________________________________

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: PMT 17459-18

Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*