Skatteverket vill registrera personer i förebyggande syfte

Datainspektionen varnar för stora risker med ett nytt förslag som skulle ge Skatteverket möjlighet att registrera, analysera och följa enskilda individer på ett ingående sätt.

Skatteverket har lagt fram ett förslag om att uppgifter som behövs i Skatteverkets förebyggande verksamhet ska få behandlas i den så kallade beskattningsdatabasen.

Men Datainspektionen, som har granskat förslaget, är kritisk till att Skatteverket ges möjlighet att behandla uppgifter i basen för ett så “diffust ändamål”.

Känsliga personuppgifter

DI slår ner på att det inte framgår vilka uppgifter som är tänkta att hanteras i den förebyggande verksamheten, hur många som ska få ta del av uppgifterna eller om det ska finnas sökbegränsningar eller andra integritetshöjande åtgärder.

– Skatteverket hanterar en stor mängd personuppgifter av känslig karaktär i sin verksamhet, säger Datainspektionens jurist Salomeh Fanaei.

– Om det inte preciseras vilka uppgifter och i vilken omfattning dessa kan användas i den förebyggande verksamheten kan det medföra att stora mängder integritetskänsliga uppgifter kan behandlas utan några särskilda restriktioner.

Konsekvensanalys

  • För att Skatteverket ska få hantera personuppgifter för förebyggande ändamål så måste det tydliggöras vilka uppgifter som ska få hanteras i den verksamheten, hur uppgifter ska användas och vilka som ska ha åtkomst till dem. Skatteverket måste även redovisa en analys av konsekvenserna av förslaget ur ett integritetsperspektiv.

 

Foto: Elin Lindkvist/TT

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/Ebba Wigerström

info@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*