4 september, 2018

Skatteverket förlorar namntvist – ”Money Penny” tillåts som namn

Bör man få döpa sitt barn till Money Penny? Det tycker inte Skatteverket, SKV, som våren 2018 avslog två föräldrars ansökan om att få ge sin dotter de två förnamnen. Enligt SKV är namnet ”Money” olämpligt då namnet betyder ”pengar” och därför inte kan betraktas som ett namn enligt svenskt namnskick.

Föräldrarna som fick avslag på sin ansökan blev av förklarliga skäl inte nöjda och överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad. Föräldrarna argumenterade att ordet pengar ”varken har positiv eller negativ betydelse i det svenska språket”. Dessutom invände de att ”Money” redan används som både förnamn och efternamn av andra personer i landet.

Förvaltningsrätten håller inte med SKV

Förvaltningsrätten konstaterade att i lagen om personnamn anges att endast namn som inte väcker anstöt, inte kan antas leda till obehag för namnbäraren, eller av någon annan anledning är olämpligt får förvärvas som förnamn. Den sistnämnda bestämmelsen syftar främst på namn som är av ”mer påtaglig efternamnskaraktär”.

Enligt domstolen finns det ingenting som talar för att namnet ”Money” kan väcka anstöt eller leda till obehag för barnet. Stavningen av ordet är inte främmande och avviker inte heller påtagligt från svenskans språkliga normer – och det finns heller inget annat som talar för att ”Money” skulle vara olämpligt som förnamn. Förvaltningsrätten gav därför föräldrarna rätt.
SKV överklagade i sin tur domen till Kammarrätten i Göteborg och framhöll bland annat att namnkombinationen ”Money” och ”Penny” ger associationer till rollfiguren ”miss Moneypenny” från James Bond-filmerna, vilket skulle kunna innebära att namnet kan leda till obehag för barnet.

Skatteverket förlorar även i Kammarrätten 

Kammarrätten håller dock med förvaltningsrätten. Att Money Penny kan ge associationer till en fiktiv person är enligt rätten inte någon som motiverar att namnet inte ska tillåtas och rätten avslår därför SKVs överklagande.