Sexuella trakasserier – skäl för avsked

Tingsrätten har kommit fram till att ett avskedande baserat på sexuella trakasserier har varit lagligen grundat. Genom att sexuellt trakassera en kvinnlig kollega har mannen grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det har därför varit rätt att avskeda mannen.

En man blev avskedad på grund av sexuella trakasserier mot en yngre kvinnlig kollega. Mannen ansåg att avskedandet var felaktigt och begärde skadestånd från arbetsgivaren. Målet hamnade i tingsrätten.

Tingsrätten började med att redogöra för när ett avskedande får ske och konstaterade att en arbetstagare som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan bli avskedad. Det ska vara fråga om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva vara tolererat i något rättsförhållande. Tingsrätten konstaterade vidare att Arbetsdomstolen har prövat och bedömt förekomsten av sexuella trakasserier strängt.

Gällande det aktuella målet ansåg tingsrätten att kollegan som uppgett att hon blivit sexuellt trakasserad lämnade en levande, klar, detaljrik och sammanhängande berättelse. Hennes berättelse fick även stöd av övrig bevisning. Tingsrätten fann därför att det var styrkt att mannen hade skickat en bild på sig själv till kvinnan när han låg i sängen, med en text där han skrev att det var synd att kvällen tog slut så tidigt. Tingsrätten fann vidare att det var visat att mannen tagit bilder på sig själv i kalsonger och på sin bak på en kamera, lämnat kameran till den kvinnliga kollegan och sagt till henne att titta på bilderna ensam. Han hade även gjort sexistiska uttalanden mot kollegan under en padelmatch.

Tingsrätten gjorde följande bedömning. En anställd är skyldig att inte uppträda så hänsynslöst mot andra anställda att relationerna på arbetsplatsen och andra arbetstagares anspråk på rimligt goda arbetsförhållanden allvarligt skadas eller äventyras. Enligt tingsrätten har mannen genom sitt beteende brutit mot den skyldigheten. Hans beteende har inte varit acceptabelt och ska inte behöva tålas i ett anställningsförhållande. Enligt tingsrättens bedömning har mannen genom sitt beteende grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Till detta hör också att mannen tidigare blivit dömd för bland annat sexualbrott och dataintrång. Tingsrätten ansåg att dessa omständigheter utgjorde laglig grund för att avskeda mannen.

Tingsrätten kom alltså fram till att avskedandet var lagligt och att mannen inte hade rätt till skadestånd.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Håkon Mosvold

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*