Särskild förordnad vårdnadshavare återbetalningsskyldig till CSN för ensamkommande flyktingbarn

I ett nyligen avgjort rättsfall konstateras att en kvinna som är särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande flyktingbarn är återbetalningsskyldig till CSN efter att pojken haft för mycket ogiltig frånvaro i skolan.

Som vårdnadshavare har man ett personligt betalningsansvar för den unges skulder. Detta gäller både de barn man är rättslig förälder till, såväl som de ensamkommande barn man kan vara särskilt förordnad vårdnadshavare för.

I tingsrätten anförde kvinnan att det strider mot lagens syfte att betalningsansvaret också ska omfatta vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. Kvinnan hade själv hand om flera barn samtidigt och menade att en strikt tillämpning av betalningsskyldigheten skulle innebära att väldigt få skulle vara villiga att ta på sig uppdraget som vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.

Domstolen kom fram till att hennes uppdrag närmast är att se som ett så kallat sysslomannauppdrag, vilket inte omfattar den omsorg om och ansvar för ett barn som en vanlig förälder skulle haft. Rätten menar att det är rimligt att anta att lagstiftaren inte vid studiestödslagens tillkomst kunnat förutse den stora ström av flyktingbarn som skulle anlända till Sverige. Därför är det också rimligt, enligt domstolen, att personligt betalningsansvar inte bör tillfalla särskilt förordnade vårdnadshavare eftersom det då finns risk att rekryteringen av personer till detta uppdrag skulle försvåras.

Hovrätten var dock av annan uppfattning och konstaterade att en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt lag även är förmyndare. Enligt studiestödslagen är det förmyndaren som är betalningsskyldig för eventuella återkrav. På så vis blev frågan i hovrätten om det fanns särskilda skäl att undanta kvinnan från betalningsskyldigheten ändå.

I skadeståndslagen är särskilt förordnade vårdnadshavare undantagna från skadeståndsansvar just för att uppdraget i vissa fall är att se som ett sysslomannauppdrag mer än en faktisk omsorg om barnet. Detta kan, enligt domstolen, tala för att samma undantag bör kunna gälla även för studiestöd. Enligt hovrätten fanns det dock en möjlighet för den särskilt förordnade vårdnadshavaren att kontrollera såväl utbetalning av studiehjälpen som barnets frånvaro. Hovrätten fann därför att det saknades stöd för att undanta henne från betalningsskyldigheten och biföll CSN:s talan.

Eftersom Högsta domstolen nu valt att inte meddela prövningstillstånd är det hovrättens avgörande som står fast.

Vad innebär det att vara en särskild förordnad vårdnadshavare?

  • Ensamkommande flyktingbarn får en god man när de kommer till Sverige. Efter att uppehållstillstånd beviljats utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta uppdrag omfattar alla uppgifter en god man har men man förutsätts ta mer ansvar för barnet, på många sätt liknande det ansvar en vanlig vårdnadshavare typiskt sett har. Man har, precis som en god man, rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Enligt föräldrabalken ska en särskild förordnad vårdnadshavare utöver detta även se till att barnet får en god fostran, omvårdnad och trygghet. För detta arbete får vårdnadshavaren ett visst arvode, men till största delen utförs arbetet ideellt.
  • Detta relativt vidsträckta ansvar ska inte omfatta en försörjningsplikt men som framgått ovan kan man, då uppdraget innebär ett förmyndarskap, få personligt betalningsansvar för vissa av barnets ekonomiska angelägenheter.

 

Foto: Jessica Gow/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

andrea2

Andrea Röjmalm

andrea.rojmalm@alltomjuridik.se

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*