Sanktionsavgift till Räddningstjänsten för kameraövervakning

Integritetsskyddsmyndigheten dömer ut en sanktionsavgift på 350 000 kr till Räddningstjänsten för att ha kameraövervakat flera hallar dygnet runt. Anställda har blivit kameraövervakade när de har bytt om, utan möjlighet till avskärmning. Enligt GDPR överväger Räddningstjänstens intressen inte de anställdas intressen, anser myndigheten.

Flera hallar på brandstationer i Östra Skaraborg har i realtid kameraövervakats dygnet runt. Klagomål har inkommit till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som startade en utredning om kameraövervakningen har inneburit överträdelser av dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Räddningstjänsten motiverar kameraövervakningen med att effektivisera arbetsledningen vid larm och säkerställa den fysiska säkerheten på brandstationen genom närvarokontroller. IMY konstaterar att kameraövervakning för att utföra närvarokontroller på en arbetsplats i princip är otillåten. I detta fall bedöms dock bevakningsintresset väga tungt, särskilt vid larm. Det finns också krav på effektivitet vid larm som Räddningstjänsten ansvarar för, där sekunder och minuter kan göra skillnad för liv och hälsa.

Det finns alltså situationer där kameraövervakning är tillåtet, men IMY påpekar att det finns åtgärder som Räddningstjänsten hade kunnat införa för att undvika integritetskänsliga situationer, såsom vid ombyte. IMY anser inte att kameraövervakning är något som behöver ske dygnet runt, utan enbart när det är larm. I vart fall ska det finns en avskärmningsplats där anställda kan byta om utan att vara synliga för kameror. Däremot finns det mikrofoner kopplade till kamerorna så att ledningscentralen ska kunna kommunicera under ett larm. En röd lampa lyser när mikrofonen är på, vilket är ett bra sätt att anställda blir avlyssnade.

Med bakgrund av ovan anser IMY att Räddningstjänsten har behandlat personuppgifter i strid med GDPR då kameraövervakningen har inneburit en alltför omfattande behandling av personuppgifter i förhållande till ändamålet. Med det menas att kameraövervakning har skett dygnet runt trots att det bara varit nödvändigt vid larm. IMY gör bedömning att personuppgiftsbehandlingen i form av kameraövervakning ska leda till en administrativ sanktionsavgift till Räddningstjänsten på 350 000 kr.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Pernilla Wahlman

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*