Registrerades felaktigt som avliden – får skadestånd av staten

En kvinna registrerades felaktigt som avliden i folkbokföringen. Hon får nu rätt till skadestånd av staten för den kränkning som den felaktiga registreringen innebär.

I december förra året mottog Skatteverket en anmälan om flytt till Sverige. Kvinnan anmälde att hon var änka och bifogade sin avlidne makes dödsattest i sin ansökan. Istället registrerade handläggaren av misstag kvinnan som avliden. Felet upptäcktes direkt och rättades nästföljande morgon.

 

”Allvarligt fel”

Kvinnan vände sig till Justitiekanslern, JK, och begärde 50 000 kronor i skadestånd av staten. Enligt kvinnan medförde den felaktiga registreringen mycket besvär då hon inte kunde använda sitt bankkonto och inte heller förnya sitt körkort och hyra bil. Skatteverket motsatte sig inte att kvinnan skulle få rätt till skäligt skadestånd för det lidande som uppkommit till följd av registreringen.

Justitiekanslern uttalar att detta är ett “mycket allvarligt fel” och beaktar att det rör sig om ett mycket integritetskänsligt område. JK menar även att det är sannolikt att kvinnan inte har haft möjlighet att använda sig av sitt bankkonto under en tid efter den felaktiga registreringen. Mot den bakgrunden bestämmer JK att kvinnan får rätt till 20 000 kronor i skadestånd av staten.

 

Vad innebär detta i praktiken?

• I personuppgiftslagen (PUL) 48 § stadgas att den registrerade har rätt till ersättning för den skada och kränkning av den personliga integriteten som en felaktig behandling av personuppgifter har medfört.
• Enligt JK är skäligt skadestånd i denna typ av fall vanligtvis 10 000 – 30 000 kronor.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

JK 805-18-4.2. Beslutsdatum: 1 feb 2018

Foto Christine Olsson / SCANPIX

Fanny Karlsson

fanny.karlsson@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*