Regeringen vill påskynda byggande

I ett lagförslag som har skickats till Lagrådet vill regeringen ta bort möjligheten att överklaga detaljplaner till länsstyrelserna. I stället ska mark- och miljödomstolen vara första instans – vilket ska påskynda nya bostadsprojekt.

– Det behöver gå snabbare, bli enklare och billigare att bygga bostäder i Sverige. Vi ser att processen från beslut till färdigt hus kan effektiviseras. Det nya lagförslaget skapar förutsättningar för göra det upp till fyra månader snabbare att bygga bostäder, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP).

Det nuvarande regelsystemet – med länsstyrelsen som första instans – leder enligt regeringen till utdragna överklagandeprocesser i flera instanser. Detta har i sin tur lett till fördröjda byggstarter som gjort projekten rejält dyrare.

I lagförslaget har regeringen därför gått igenom hur det ska gå att ”effektivisera byggprocessen utan att riskera rättssäkerheten eller det viktiga demokratiska inflytandet över stadsutvecklingen”.

Det man har landat i är alltså att överlåta den första prövningen till mark- och miljödomstolen.

Rent konkret hoppas regeringen att byggstart för ett planerat bostadsprojekt kan påbörjas tre till fyra månader tidigare än vad som nu är fallet.

– Att med bibehållen rättssäkerhet effektivisera prövningen av överklagade kommunala beslut leder både till ett ökat bostadsbyggande och till att bostadskostnaderna minskar, säger bostads-, och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Överklagandegången vid detaljplansärenden är något som är reglerat i lag, på så vis krävs det riksdagsbeslut för att ändra reglerna. Det som nu sker är att regeringen bereder ett förslag om ändring av lagen. Lagrådet är en instans med tunga jurister som ser över juridiska problem i vissa lagförslag innan de överlämnas till riksdagen. Lagrådet har ingen officiell makt att stoppa ett förslag, men har i praktiken en tung röst i beredningsarbetet.

 

Foto: TT

Text: Petter Dankwardt, DJ.

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*