Pojke slipper korsa bilväg i vintertrafik – får skolskjuts ända hem

Föräldrarna för den tioårige pojken sökte hos kommunen i Robertsfors om skolskjuts med av- och påstigningsplats vid hemmet. De ansåg att den tidigare platsen – en grusväg med en tillåten hastighet om 70 km/h – inte uppfyllde kraven på trafiksäkerhet. Kammarrätten instämmer delvis i bedömningen och slår fast att pojken under vinterhalvåret, då väglaget och sikten är dålig, har rätt till skolskjuts till och från hemmet.

Vägen inte osäker
Den tioårige pojkens skolskjuts var tidigare organiserad på så sätt att han åkte med buss i linjetrafik till skolan och fick skjuts med skolbil från skolan, men blev då lämnad 1,2 kilometer från hemmet vid en grusväg. Pojkens föräldrar ansökte hos kommunen i Robertsfors om skolskjuts med avstigningsplats vid hemmet och angav som skäl den bristande trafiksäkerheten vid den tidigare avstigningsplatsen. Platsen var inte försedd med någon busskur och den tillåtna hastigheten var 70 kilometer i timmen. Kommunen avslog ansökan och angav att kommunens regler endast medger skolskjuts om eleven har mer än två kilometer mellan hemmet och närmsta av- och påstigningsplats.

Föräldrarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som inte ansåg att det fanns anledning att ändra kommunens beslut. Domstolen konstaterade  att pojken visserligen var tvungen att korsa en stor väg, men att övergången var vid en raksträcka med bra sikt, samt att pojken kunde stiga av och på vid en infart med belysning. Förvaltningsrätten noterade även att trafiken på den aktuella vägen inte är livlig och dessutom främst används av boende i området.

Sämre trafikförhållanden vid vinterväglag
Även förvaltningsrättens beslut överklagades, och kammarrätten ger nu pojken rätt till skolskjuts med av- och påstigningsplats vid hemmet. Föräldrarna hade i kammarrätten begränsat sitt yrkande om skolskjuts till att endast avse perioden under vinterhalvåret. Med hänsyn till vinterväglaget och den dåliga sikten vid årstidens mörkare timmar ansåg kammarrätten inte att platsen för av- och påstigning var lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Avgörandet gäller dock för läsåret 2017/2018 – trots att perioden som beslutet avser numera har passerat.

__________________________________

Författare: Oliver Bucaro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*