Parkeringsbolag lyckades inte visa konkurrensbrott

Ett parkeringsbolag väckte talan mot en tidigare anställd och uppgav att hon brutit mot konkurrensförbudet i anställningsavtalet genom att bedriva konkurrerande verksamhet och uppmana kunder och anställda att övergå till hennes nya bolag. Tingsrätten anser att parkeringsbolaget inte har lyckats visa att kvinnan har brutit mot konkurrensförbudet.

En kvinna var anställd hos ett parkeringsbolag (’’parkeringsbolaget’’). I samband med anställningens början skrev kvinnan under ett anställningsavtal som inkluderade en bestämmelse om konkurrensförbud.

Strax efter kvinnan avslutat sin anställning vid parkeringsbolaget startade hon ett eget parkeringsbolag. Minst sju kunder har sagt upp sina avtal med kvinnans tidigare arbetsgivare och blivit kunder hos kvinnans nya bolag; och i vart fall fyra personer som tidigare varit anställda för kvinnans arbetsgivare har börjat arbeta för kvinnans nya bolag. Parkeringsbolaget ansåg att kvinnan hade brutit mot konkurrensförbudet och väckte talan i tingsrätten.

Gällande frågan om konkurrerande verksamhet konstaterade tingsrätten att parkeringsbolaget har bevisbördan för att kvinnan bedrivit verksamhet i sitt bolag under sin anställning hos parkeringsbolaget. Tingsrätten fann att bolaget inte har lyckats visa detta. Gällande frågan om kvinnan fått anställda hos parkeringsbolaget att övergå till hennes bolag fann tingsrätten att det av bevisningen framgår att de anställda avslutat sina anställningar hos parkeringsbolaget innan de anställdes av kvinnans nya bolag, samt att det var parkeringsbolaget som avslutade anställningarna. Gällande den sista frågan, om kvinnan uppmanat kunder hos parkeringsbolaget att övergå till hennes bolag, så fann tingsrätten att det inte har presenterats någon bevisning som talar för att det var kvinnan som tagit kontakt med kunderna. Tvärtom har kunderna vittnat om att det var dem som tagit kontakt med kvinnan.

Tingsrätten kom alltså fram till att kvinnan inte brutit mot konkurrensförbudet och att hon inte har gjort något fel.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*