Pappa tvättade uppstudsig sons mun med tvål

Att uppfostra sina barn är inte alltid helt enkelt. En pappa tyckte sonen var uppstudsig och tvättade sonens mun med tvål. Pappan frias nu från misshandel, men döms för ofredande.

En nu 37-årig man åtalades i Borås tingsrätt för att hösten 2013 ha misshandlat och ofredat sin åttaårige son. Pappan medgav att han tidigare hade hotat pojken med att tvätta hans mun om han sa fula saker till andra i familjen. När pojken vid det aktuella tillfället sagt fula ord till sin mamma hade 37-åringen tagit med honom till toaletten och strukit tvål över munnen på honom. Pojken hade då börjat slåss och sparkas.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att pojken ibland hittar på uppenbart osanna berättelser och står på sig när han konfronteras. Hans fysiska och verbala utfall i hemmet hade också varit svåra för föräldrarna att bemästra. Domstolen ansåg att en utvändig tvättning av munnen inte kan anses utgöra ofredande.

Åklagaren hade gjort gällande att pappan även tryckt in tvål i munnen på pojken och knuffat in honom i väggen så att han fått ett blåmärke. Pojkens mamma hade dock inte sett vad som hände på toaletten utan ord stod mot ord.

Tingsrätten ansåg inte att åttaåringen var speciellt trovärdig, eftersom han ibland berättar osanningar och kan ha ”särskilda svårigheter att analysera och värdera samt objektivt återge vad han varit med om”. Blåmärket kunde ha uppstått vid något annat tillfälle, till exempel vid bråk med syskon eller i skolan. Det var alltså inte bevisat att det var pappan som åsamkat blåmärket. Åtalet ogillades därför i tingsrätten.

Hovrätten för Västra Sverige ändrar nu den friande domen och dömer 37-åringen för ofredande. Domstolen instämmer i att åttaåringens version inte är styrkt och att pappan därför inte kan dömas för misshandel. Pojken har berättat att det kom in tvål i munnen och att det smakade illa – något som pappan enligt hovrätten fått räkna med. Vid tillsynen av barn finns det visst utrymme för kroppsliga ingripanden, till exempel genom att lyfta upp eller rycka undan barnet för att det inte ska skada sig själv eller någon annan. Barn får dock inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Pappans agerande måste enligt domstolen uppfattas som en handgriplig tillrättavisning eller bestraffning som utförts avsiktligt. Även om tvättningen skett i uppfostrande syfte kan den enligt hovrätten inte anses godtagbar som uppfostringsåtgärd. Gärningen ska också bedömas som ofredande. Pappan döms nu till 30 dagsböter om sammanlagt 6 000 kronor och ska även betala 5 000 kronor i skadestånd till sonen.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som förälder är du skyldig att både skydda ditt barn från att skada sig och skydda andra från barnet. Du har därför rätt att ta till vissa fysiska åtgärder mot ditt barn. Den rätten avtar dock successivt med barnets ålder. Det är givetvis självklart att du får spänna fast ett spädbarn, men om du spänner fast en 16-åring riskerar du att dömas för olaga frihetsberövande, trots att barnet är omyndigt. Det är därför vanskligt att ge en tonåring utegångsförbud – du får inte rent fysiskt tvinga tonåringen att stanna inne – men du är fri att använda andra påtryckningsmedel och hot, så länge det inte är olaga hot. Att exempelvis hota med indragen månadspeng är därför helt okej.

 

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*