Palmeförhör sekretessbeläggs av domstol

Att få ta del av allmänna handlingar på myndigheter är ett av fundamenten i den svenska offentlighetsprincipen. Nu har förhör med bland andra Lisbeth Palme begärts ut, som nu istället belagts med sekretess.

En man begärde av den så kallade Palmegruppen att få ta del av vissa handlingar, bland förhörsprotokoll från förhör med bland andra Lisbeth Palme.

Polismyndigheten avslog mannens begäran och menade att i vissa av förhören, exempelvis det med Lisbeth Palme, fanns uppgifter som berör en pågående förundersökning. Därför kunde de inte lämnas ut, ansåg polisen.

Polismyndigheten menade att det bland annat fanns risk att den framtida verksamheten kunde skadas om uppgifterna röjdes. Dessutom anfördes att ett utelämnande skulle kunna medföra men eller skada för den enskilde eller någon av dennes närstående.

Med dessa argument som grund åberopades Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 1 § och 35 kap 1 § och handlingarna lämnades inte.

Mannen överklagade polismyndighetens beslut och nu har Kammarrätten i Stockholm fastställt polisens beslut – förhöret sekretessbeläggs alltså.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Varje gång en handling begärs ut görs en prövning mot reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen, som innehåller vissa undantag från den annars gällande offentlighetsprincipen. Med stöd i OSL kan handlingar som normalt borde anses allmänna istället beläggas med sekretess.

 

 

Foto: Nora Lorek/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*