Hel sjukersättning pga övervikt

En 62-årig man som fått avslag på sin ansökan om sjukersättning av Försäkringskassan får nu rätt i kammarrätten.

Försäkringskassan avslog en mans ansökan om sjukersättning från och med juni år 2011.

Mannen, som led av invalidiserande övervikt, artros i knäna, diskbråck och spinal stenos, överklagade beslutet.

Mannen anförde att han hade blivit utredd för en gastric bypass-operation men tackat nej på grund av riskerna med ett sådant ingrepp. Även om vissa av hans sjukdomar var relaterade till övervikt var den enligt mannen mindre sannolikt att hans arbetsförmåga skulle bli väsentligt förbättrad av en operation.

Förvaltningsrätten anförde att det inte kunde krävas att mannen skulle genomgå en operation för att samtliga rehabiliteringsmöjligheter skulle anses uttömda.

Förvaltningsrätten konstaterade dock att mannen under år 2008 till år 2009 hade gått ner i vikt efter deltagande i en viktminskningsgrupp och att utredningen visade att en viktminskning sannolikt skulle förbättra hans hälsotillstånd. Med hänsyn till detta kunde enligt förvaltningsrätten inte alla medicinska och arbetslivsrelaterade rehabiliteringsåtgärder anses uttömda. Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten anför nu att det av utredningen framgår att flera försök till viktnedgång har gjorts utan bestående resultat. Läkare har bedömt att sannolikheten för att mannen ska kunna återfå arbetsförmåga utan ett operativt ingrepp avseende övervikt är i det närmaste obefintlig.

Kammarrätten hänvisar till praxis från Högsta förvaltningsdomstolens och konstaterar att en försäkrads beslut att inte genomgå en operation som huvudregel bör godtas. Mannen får därför anses ha giltig anledning att vägra en operation.

Eftersom det framstår som osannolikt att ytterligare arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabilitering skulle leda till ökad arbetsförmåga bifalls mannens överklagande och han förklaras ha rätt till hel sjukersättning från juni år 2011.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen är viktig då den visar på att ingen ska tvingas genomgå en riskfylld operation mot sin vilja av ekonomiska skäl.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*