Ogrundade påståenden om isolering bedöms som otillbörlig marknadsföring

Ett bolag marknadsförde sin träfiber- och cellulosabaserade isolering som ett mer miljövänligt, hälsosamt och brandsäkert alternativ jämfört med andra isoleringsmaterial. PMD anser att dessa påståenden är ogrundade och inte stöds av någon egentlig bevisning. Bolaget förbjuds därför vid vite om en miljon kronor att fortsätta använda påståendena i sin marknadsföring.

Miljöpåståenden
Bolaget tillhandahåller en träfiber- och cellulosabaserad isolering som till stor del framställs av sågspån och andra biprodukter från sågverk. I bolagets marknadsföring framhöll man att detta var positivt ur miljösynpunkt. Bland annat marknadsfördes isoleringen som ”miljöriktig isolering” och att det hade ”minimal miljöpåverkan”. Patent- och marknadsdomstolen, PMD, konstaterade att påståendena var allmänna och omfattande till sin innebörd och att deras riktighet inte stöds av någon egentlig bevisning. Det finns dessutom höga krav på bevisning kring miljöpåståenden och mot bakgrund av dessa krav kan inte de påståenden som bolaget använder i sin marknadsföring anses som vederhäftiga.

Brandsäkerhetspåståenden
Isoleringen marknadsfördes också som mera brandsäkert jämfört med andra isoleringsmaterial. Bland annat framhölls att träfiberisoleringen inte brinner – och därmed inte ger elden näring – eftersom den istället förkolnar. Vid marknadsföringen jämfördes också träfiberisoleringen mot mineralull som fördelaktigt. Bolaget påstod att mineralull smälter redan vid relativt låga temperaturer och också avger en giftig gas som är en av de främsta bidragande orsakerna till skador vid rökinandning. Inte heller dessa påståenden kunde styrkas på ett fullgott sätt och PMD konstaterade därför att även denna marknadsföring var otillbörlig. Dessutom hade marknadsföringen misskrediterat andra produkter, bland annat mineralull, på ett otillbörligt sätt.

Förbud och vite
PMD framhöll att isolering är en typ av produkt som slutanvändaren – konsumenten – i genomsnitt kan väldigt lite om och därför får en sådan otillbörlig marknadsföring stor inverkan. Marknadsföringen ansågs mot bakgrund av detta som vilseledande enligt § 10 marknadsföringslagen samt att påståendena sannolikt påverkar en konsuments förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Därför förbjuds bolaget att använda påståendena, och andra påståenden som liknar dessa, i sin marknadsföring. Förbudet förenades med ett vite om en miljon kronor.

___________________________________

Författare: Oliver Búcaro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Patent- och marknadsdomstolen PMT 7754-18

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*